Kierunek Technik Informatyk w ZSMI

Mamy powody do dumy

Niezmiernie miło jest nam poinformować, że Nasi tegoroczni absolwenci w zawodzie Technik Informatyk osiągnęli zdawalność na poziomie 92% (na 25 uczniów przystępujących do egzaminu, zdały 23 osoby), podczas gdy średnia krajowa wyniosła 69% co oznacza, że jesteśmy najlepsi w powiecie lęborskim. W tym miejscu warto nadmienić, że najlepiej wypadła część praktyczna egzaminu, którą zdali wszyscy. Średnio każdy z uczniów uzyskał 92,24 punkty na 100 możliwych.

Kierunek Technik Informatyk w ZSMI

Teleinformatycy osiągnęli wynik prawie dwukrotnie lepszy niż średnia krajowa. U nas 77%, natomiast średnia krajowa 42%. Również technicy mechanicy osiągnęli lepszy wynik, niż ich koledzy w skali kraju.

Dodał: mgr Jarosław Leszczyk

Czytaj dalej