Czekoladowa akcja

Czekoladowa akcja

Młodzieżowa Rada Miasta Lęborka we współpracy ze Stowarzyszeniem EDUQ oraz samorządami uczniowskimi ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych z terenu miasta Lęborka, Łeby oraz gmin: Nowa Wieś Lęborska, Wicko i Cewice, rozpoczną już po raz drugi zbiórkę charytatywną pn. „Czekoladowa akcja. Podaruj Mikołaja!”. W zeszłym roku udało się zebrać ponad 3.700 czekoladowych figurek. Tym razem organizatorzy liczą na pobicie tego rekordu.

Czekoladowa akcja
Czekoladowa akcja

W tym roku patronat honorowy nad akcją objęli: Starosta Powiatu Lęborskiego – Wiktor Tyburski, burmistrz miasta Lęborka – Witold Namyślak, wójt gminy Wicko – Dariusz Waleśkiewicz, wójt gminy Nowa Wieś Lęborska – Ryszard Wittke oraz wójt gminy Cewice – Jerzy Pernal. Partnerami strategicznymi tej „czekoladowej akcji” została firmaLane Energy Poland oraz Lęborskie Centrum Kultury „Fregata”.

Każdy uczeń oraz nauczyciel może podarować czekoladowego Mikołaja, który trafi do dzieci, rodzin potrzebujących oraz osób samotnych. W szkołach już udostępniono specjalne pomieszczenie z zamykaną szafą, gdzie Mikołaje te będą bezpiecznie magazynowane. Podobnie jak w zeszłym roku wszystkie szkoły w naszym powiecie wyraziły chęć przyłączenia się do tej szlachetnej inicjatywy. W każdej szkole za przeprowadzenie akcji odpowiedzialny będzie samorząd uczniowski. Akcja rozpocznie się już od 27 października i będzie trwała miesiąc czasu do 3 grudnia br. Tego dnia  wszystkie czekoladowe Mikołaje zostaną przez młodych radnych odebrane ze szkół, od osób i instytucji partnerskich, przeliczone a następnie 5 grudnia trafią do:

 • Domu dziecka w Lęborku,
 • Punktu Caritasu w Lęborku,
 • Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku,
 • Dzieci przebywających tego dnia na oddziałach lęborskiego szpitala,
 • Domu Opieki Społecznej,
 • Dzieci odwiedzających tego dnia Miejską Bibliotekę Publiczną,
 • oraz do dzieci w przedszkolach gminnych na terenie miasta i gmin sąsiednich.

– To już druga edycja naszej akcji charytatywnej. Nasza młodzież chętnie chce pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują. Jestem przekonany, że uda nam się zebrać ogromną ilość czekoladowych Mikołajów dla dzieci i pobijemy ubiegłoroczny rekord. Koszt takiego Mikołaja jest niewielki a radość dziecka ogromna.– mówi Jakub Herczyk, przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Lęborka.

Każdy darczyńca zainteresowany wsparciem naszej akcji może przekazać Mikołaje również do naszych zaprzyjaźnionych osób, punktów i instytucji partnerskich, które włączyły się do naszej akcji, a są to m.in.

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku,
 • Urząd Miasta Lęborka,
 • Urząd Miasta Łeba,
 • Urząd Gminy Nowa Wieś Lęborska,
 • Urząd Gminy Wicko,
 • Urząd Gminy Cewice,
 • Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej,
 • Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wicku,
 • Gminne Centrum Kultury w Cewicach
 • Dom Kultury w Maszewie Lęborskim (filia GCK Cewice),
 • Sołtys sołectwa Białogarda (gmina Wicko),
 • Sołtys sołectwa Sarbsk (gmina Wicko),
 • oraz Centrum Informacji Turystycznej w Łebie.

ZAPRASZAMY ABY PAŃSTWA SZKOŁA PRZYŁĄCZYŁA SIĘ DO TEJ AKCJI

Czytaj dalej
Zostań RADNYM Młodzieżowej Rady Miasta Lęborka!

Mamy swoich przedstawicieli

26 września 2013 roku w Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku zostały przeprowadzone wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Lęborka.

Zostań RADNYM Młodzieżowej Rady Miasta Lęborka!

W głosowaniu wzięło udział 20 przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego oraz opiekun pani Marlena Pepłowska.

Głosowanie miało charakter tajny. Każdy z głosujących otrzymał kartę do głosowania, na której mógł wskazać tylko jednego z sześciu kandydatów.

Młodzieżowa Rada Miasta Lęborka

Przez najbliższe dwa lata naszą placówkę w Młodzieżowej Radzie będą reprezentować następujący uczniowie:

 1. KŁAK MARCELINA                         KLASA II TI
 2. MICHALSKI MATEUSZ                 KLASA III TI
 3. ŚMIECHOWSKI ARKADIUSZ       KLASA II TM

Życzymy im wytrwałości oraz zaangażowania w powierzone im zadania.

Czytaj dalej
Zostań RADNYM Młodzieżowej Rady Miasta Lęborka!

Zostań RADNYM Młodzieżowej Rady Miasta

Od października zacznie działać Młodzieżowa Rada Miasta Lęborka.
Młodymi radnymi zostaną uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Lęborka. Kandydatów wytypują samorządy uczniowskie. Przyszli radni nie muszą być mieszkańcami Lęborka.

Zostań RADNYM Młodzieżowej Rady Miasta Lęborka!

Jeśli chcecie mieć wpływ na to co będzie się działo w mieście lub będziecie chcieli nauczyć się podstaw demokracji, możecie skontaktować się bezpośrednio z samorządem uczniowskim w danej szkole. Rekrutacja zakończy się pod koniec września. Z każdej ze szkół zostanie wybranych od 2 do 5 przedstawicieli w zależności od liczby uczniów w danej szkole. MRM będzie liczyć około 21 radnych – to tyle ilu jest radnych w obecnej „dorosłej” Radzie Miasta.

Młodzi radni będą obradować w sali rajców, która znajduje się w lęborskim magistracie. To tam będą zapadać propozycje dotyczące spraw i w interesie młodzieży. Rada nie będzie miała charakteru decyzyjnego, jednak jej zdanie będzie brane pod uwagę podczas podejmowania uchwał przez radnych miejskich. Będzie zatem organem opiniodawczym. Inicjatorem powstania MRM Lęborka jest Stowarzyszenie EDUQ, któreg siedziba mieści się w budynku dawnego ZWARU (na I piętrze). Tam też
można uzyskać szczegółowe informacje na temat powstania rady. Pomysł powołania MRM wspierają władze miasta i obiecują służyć pomocą i doświadczeniem podczas jej kadencji.

Zasady działania MRM będą podobne do tych jakie znamy z innych rad gmin. Młodzież ze swojego grona wybierze przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących (sekretarza i skarbnika), którzy będą prowadzić obrady i ustalać program sesji. Statut rady został już opracowany i przygotowany. Opiekę nad MRM Lęborka sprawować będzie „opiekun społeczny”, który będzie obserwatorem funkcjonowania tej rady, wybrany spoza grona MRM Lęborka. Młodzieżowe Rady Miasta funkcjonują w takich miastach jak: Łódź, Słupsk, Szczecin, Katowice, Bydgoszcz, Malbork, Gdynia i Gdańsk. Warto dodać, że spośród młodych radnych zostaną wybrane 2-3 osoby, które zasiądą w Młodzieżowej Radzie Województwa Pomorskiego. Kadencja młodych radnych będzie trwała 2 lata. Główną funkcją rady będzie rozwijanie poczucia społeczeństwa obywatelskiego pośród lokalnej społeczności, organizowanie eventów, debat politycznych czy konferencji naukowych z udziałem nie tylko lokalnych polityków, ale również tych znanych z ekranów telewizora. Planowane są między innymi wyjazdy do sejmu i senatu czy muzeum Solidarności w Gdańsku. 13 września o godz. 17.00 w siedzibie EDUQ w budynku byłego ZWARU (I piętro) odbędzie się spotkanie inicjatorów powstania MRM Lęborka z przedstawicielami samorządów uczniowskich z lęborskich szkół.

Osoby zainteresowane udziałem w MRM Lęborka, proszone są o kontakt z biurem Stowarzyszenia EDUQ pod numerem: 669-036-744 lub z samorządem uczniowskim w swojej szkole.

Czytaj dalej