BHP konkurs

BHP konkurs

Dnia 18.03.2008 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Lęborku odbyły się międzyszkolne eliminacje konkursu dla młodocianych pracowników zatrudnionych w rzemiośle z zakresu prawa pracy i przepisów bhp. Udział w eliminacjach wzięło czternastu uczniów ZSP nr 1 i ZSP nr 1 w Lęborku.

BHP konkurs
BHP konkurs

Komisja w składzie:
Krystyna Wudniak-Styn – nauczyciel ZSP nr 2 w Lęborku
Teresa Fabisiak – dyrektor PCRiP w Lęborku
Maria Kurowska – nauczyciel ZSP nr 1 w Lęborku
Mirosław Naczke – nauczyciel ZSP nr 1 w Lęborku

po sprawdzeniu wszystkich prac stwierdziła, że największą liczbę punktów, a tym samym awans do kolejnego etapu konkursu uzyskali następujący uczniowie:
Marta Pawelczyk – PCE-ZSP nr 2 oraz Emilia Warych również z tej samej szkoły.

Czytaj dalej