Pierwszy Dzień Wiosny 30.04.2012

Pierwszy Dzień Wiosny

Dnia 21 marca 2012 roku w Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych odbył się apel z okazji Dnia Samorządności oraz Pierwszego Dnia Wiosny. Z tej okazji Samorząd Uczniowski w osobach: Dominika Misura, Mateusz Michalski i Mateusz Regliński

Pierwszy Dzień Wiosny 30.04.2012
Pierwszy Dzień Wiosny 30.04.2012

pod kierunkiem opiekuna SU pani Wioletty Drozd poprowadził apel i zaprezentował multimedialne sprawozdanie z działalności SU w roku szkolnym 2011/2012, które przygotowali: Mateusz Regliński i Mateusz Michalski.

Pierwszy Dzień Wiosny
Pierwszy Dzień Wiosny

Po prezentacji SU odbył się szkolny finał „Omnibusa” przygotowany pod kierunkiem Pani Iwony Czerwińskiej, Pani Agnieszki Lenartowicz, Pani Doroty Felczak oraz Pani Anetty Treder. Zwycięzcy otrzymali nagrody i dyplomy.

Pierwszy Dzień Wiosny
Pierwszy Dzień Wiosny

Następnym punktem programu było humorystyczne przedstawienie przygotowane przez klasę I TI pod kierunkiem Pani Beaty Hrycyk.

Pierwszy Dzień Wiosny
Pierwszy Dzień Wiosny

Na zakończenie odbył się szkolny konkurs „Marzanna 2012” przygotowany przez Panią Beatę Hrycyk. Wszystkie klasy prezentowały swoje Marzanny a oceniała je dyrekcja naszej szkoły w składzie:

Pierwszy Dzień Wiosny
Pierwszy Dzień Wiosny

Pan dyrektor Ryszard Rozwadowski, Pani dyrektor Marzena Wrzesień i Pani dyrektor Iwona Pawelczyk Najlepiej przygotowane klasy zostały nagrodzone dyplomami.

Pierwszy Dzień Wiosny
Pierwszy Dzień Wiosny

Program został wzbogacony o występy artystyczne uczniów, które zostały przygotowane pod kierunkiem Pani Doroty Felczak. Dekorację również przygotowała Pani Dorota Felczak. Opiekun SU Wioletta Drozd

Pierwszy Dzień Wiosny
Pierwszy Dzień Wiosny

Opracowała: mgr Wioletta Drozd, zdjęcia: mgr Agnieszka Lenartowicz

Czytaj dalej