Międzyszkolne eliminacje konkursu wiedzy z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy dla młodocianych pracowników

Wyłoniliśmy zwycięzców w konkursie BHP

W dniu 27 marca 2014r.  jak co roku , w naszej szkole odbyły się. Udział wzięli uczniowie z Powiatowego Centrum Edukacyjnego oraz z Zespołu Szkół Mechaniczno – Informatycznych, reprezentowali oni zawody: kucharz małej gastronomii, fryzjer oraz mechanik pojazdów samochodowych.

Międzyszkolne eliminacje konkursu wiedzy z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy dla młodocianych pracowników

Spośród uczestników  wyłoniono dwóch zwycięzców o największej liczbie punków z testu eliminacyjnego, są to uczniowie naszej szkoły :

1. Karol Becker – mechanik pojazdów samochodowych, uczeń klasy IIIg,
2. Patryk Konkol – mechanik pojazdów samochodowych, uczeń klasy IIg.

Dnia 11 kwietnia 2014r. w/w uczniowie będą walczyć w eliminacjach wojewódzkich w Słupsku o wyjazd do Warszawy na etap ogólnopolski.

Gratulujemy i życzymy powodzenia !

Opiekun:  Maria Kurowska

Czytaj dalej