Losy Sybiraków

Losy Sybiraków

W dniu 17 października odbyło się się spotkanie z przedstawicielem Związku Sybiraków w Lęborku – Panem Witoldem Bań.
W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas IV i III Zespołu Szkół Mechaniczno – Informatycznych. Przewodniczący Koła Sybiraków w Lęborku omówił sytuację Polaków na ziemiach polskich włączonych w skład Związku Radzieckiego w okresie 1939-1941, przedstawił także losy swoje oraz losy swojej rodziny deportowanej w głąb Związku Radzieckiego.

Losy Sybiraków
Losy Sybiraków

Następnie został wyświetlony film dokumentalny p.t. Udział Żołnierzy – Sybiraków w II wojnie światowej

 

Losy Sybiraków
Losy Sybiraków

W filmie zostały przedstawione losy Polaków od momentu agresji radzieckiej na Polskę do zakończenia wojny, deportacje polskich rodzin, życie codzienne polskich zesłańców na nieludzkiej ziemi, tworzenie Armii Polskiej gen. Andersa, powstanie oddziałów gen. Berlinga, udział polskiego żołnierza w walkach II wojny światowej na froncie zachodnim i wschodnim, zdobycie Berlina.

Losy Sybiraków
Losy Sybiraków

Zaprezentowana przez przedstawiciela Sybiraków problematyka spotkała się z dużym zainteresowaniem uczniów.
Na zakończenie podziękowanie w imieniu wszystkich uczestników przekazała uczennica klasy IV TO – Paulina Cyrna.

Opracował: mgr Stanisław Kotłowski
Czytaj dalej