Zasady zachowania bezpieczeństwa w szkole

Zasady zachowania bezpieczeństwa w szkole

W piątek odbyło się zorganizowane przez pedagoga szkolnego spotkanie młodzieży z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Lęborku, panią Magdaleną Zielke i dzielnicowym panem Krzysztofem Wojtas. Temat prelekcji „Zasady zachowania bezpieczeństwa w szkole i poza jej terenem oraz sposoby reagowania na zagrożenia” zainteresował uczestniczącą w spotkaniu młodzież.

Zasady zachowania bezpieczeństwa w szkole
Zasady zachowania bezpieczeństwa w szkole

Uczniowie klas Ia, Iw, Id, Ig, I tm, I ti, I tt, I to uzyskali wiedzę nt. odpowiedzialności nieletnich za popełnione czyny karalne, zachowań ryzykownych oraz sposobów unikania zagrożeń. Grupa uczniów otrzymała odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Informacje przedstawione przez funkcjonariuszy pozwolą młodzieży dokonywać właściwych wyborów zgodnych z literą prawa.

Dodała: Urszula Żulpo
Czytaj dalej
Szkoła bez przemocy

Szkoła bez przemocy

W dniu 05.06.2007 odbyło się spotkanie młodzieży z policjantem z Komendy Powiatowej Policji w Lęborku

Szkoła bez przemocy
Szkoła bez przemocy

Uczniowie ZSP nr 1 wysłuchali prelekcji dotyczącej konsekwencji prawnych stosowania przemocy fizycznej, udziału w bójkach, zachowań agresywnych, przemocy słownej.

Szkoła bez przemocy
Szkoła bez przemocy

Pan Tatak zaprezentował prezentację dotyczącą wyżej wymienionych problemów.

Szkoła bez przemocy
Szkoła bez przemocy

Omówił przyczyny oraz skutki zachowań agresywnych, sposoby radzenia sobie z agresją własną oraz innych, konsekwencje braku reakcji na przejawy agresji.

Szkoła bez przemocy
Szkoła bez przemocy

Policjant przedstawił młodzieży wskazówki dotyczące interwencji w sytuacji zagrożenia agresją lub przemocą i poinformował gdzie można zwrócić się z prośbą o pomoc

Szkoła bez przemocy
Szkoła bez przemocy
Czytaj dalej
Pogadanki z Policjantem

Pogadanki z Policjantem

W dniu 14.12.2006 w naszej szkole została przeprowadzona pogadanka dla młodzieży na temat handlu ludźmi i działalności destrukcyjnej sekt.

Pogadanki z Policjantem
Pogadanki z Policjantem

Pogadanke przeprowadził mł. aspirant Tomasz Tatak z zespołu d/s nieletnich Komendy Powiatowej Policji w Leborku. W spotkaniu brali udział uczniowie pięciu klas maturalnych: kl. IIIz, IIIk, IIIsb, IIIsa, IIIm.

Pogadanki z Policjantem
Pogadanki z Policjantem

Prowadzący przedstawił uczestnikom pogadanki jakie posiadają prawa wybierając pracę za granicę, gdzie mogą zwrócić się z prośbą o pomoc, wymienić instytucje, które udzielają pomocy osobom pokrzywdzonym.

Pogadanki z Policjantem
Pogadanki z Policjantem

Spotkanie policjanta z młodzieżą zostało zorganizowane przez pedagoga szkolnego.


Czytaj dalej