Góra grosza w Mechaniku

Góra grosza w Mechaniku

W listopadzie i grudniu 2011 roku Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem p. Wiolettą Drozd przygotował oraz przeprowadził na terenie ZSMI akcję „Góra Grosza”.Wszystkie klasy chętnie włączyły się do zbiorki pieniędzy w swoich klasach. Cała szkoła zebrała 770,90zł.

Góra grosza w Mechaniku
Góra grosza w Mechaniku

Największą kwotę zebrały następujące klasy:

I miejsce – klasa IITM – 114,09zł
II miejsce – klasa IIITT -112,83zł
IIImiejsce – klasa IId – 82,36zł

Samorząd Uczniowski postanowił nagrodzić najbardziej zaangażowane klasy. Za I miejce klasa IITM otrzymała tort a zdobywcy II i III miejsca dostali słodycze.

Góra grosza w Mechaniku
Góra grosza w Mechaniku

W styczniu 2012 zebrane pieniądze zostały przekazane organizatorom konkursu oraz przeznaczone na potrzeby Domów Dziecka na terenie Polski.

Opiekun SU :Wioletta Drozd

Opracowała: mgr Wioletta Drozd
Czytaj dalej