Wybierz logo Bibliotek

Wybierz logo Biblioteki

Jesienią biblioteka szkolna ogłosiła konkurs na logo biblioteki. Wpłynęło czternaście prac, które zawierają ciekawe propozycje i są pięknie wykonane. Przy opracowaniu logo pomagała uczniom pani mgr Marlena Pepłowska.

Wybierz logo Bibliotek
Wybierz logo Bibliotek

Ponieważ wybór jest trudny prosimy o oddanie głosu na wybraną przez siebie pracę do końca lutego. W marcu, uwzględniając głosy uczniów, komisja wyłoni jedną pracę, która będzie logo naszej szkolnej biblioteki. Prace są dostępne w bibliotece szkolnej.

Czytaj dalej