Gra decyzyjna

Gra Decyzyjna

W związku z zarządzeniem nr 17/2012 Starosty Lęborskiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia pod kryptonimem „Powiat – 2012”  w dniach 25-26 października 2012 r. było prowadzone przedmiotowe ćwiczenie. W czasie jego trwania sprawdzone zostały m.in. funkcjonowanie organów administracji samorządowej podczas wykonywania wybranych zadań obronnych i zarządzania kryzysowego.

Gra decyzyjna

Celem ćwiczenia było doskonalenie przygotowania kadry kierowniczej jednostek organizacyjnych biorących udział w ćwiczeniu i zespołów zadaniowych do sprawnego działania w sytuacji wprowadzania zadań wynikających z planów operacyjnych i zarządzania kryzysowego.

Gra decyzyjna

W piątek 26.10.2012 r. o godz. 12:00 w sali kinowej ZSMI odbyła się „Gra Decyzyjna” nt.  „Realizacji działań ratowniczych   w przypadku wystąpienia  ekstremalnych warunków atmosferycznych” w czasie której na podstawie wprowadzenia nr 37  dotyczącego  zdarzeń na terenie Powiatu  Lęborskiego związanych z  wystąpieniem ekstremalnych  warunków atmosferycznych poprzedzonych ostrzeżeniem o silnym wietrze i burzach !!!
( zawartym w założeniu do ćwiczenia )
procedury działania oraz zasady współdziałania podczas działań ratowniczych kolejno zreferowali:

  1. Komendant Powiatowej Policji ,
  2. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej ,
  3. Dyrektor SPS ZOZ w Lęborku.
  4. Rzecznik Starosty – przedstawił zasady współpracy z mediami w Zarządzaniu Kryzysowym.
Podsumowaniem gry decyzyjnej była dyskusja oraz wstępne  podsumowanie  ćwiczenia  omówione przez  Kierownika  Ćwiczenia (Starostę Powiatu Lęborskiego – Pana Wiktora Tyburskiego.)
Czytaj dalej
Gra decyzyjna

Gra decyzyjna

W piątek 26.10.2012 r. o godz. 12:00 w sali kinowej ZSMI odbyła się „Gra Decyzyjna” nt.  „Realizacji działań ratowniczych   w przypadku wystąpienia  ekstremalnych warunków atmosferycznych”

Czytaj dalej