Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu

Historia radia i telewizji w Bibliotece

24 stycznia 2013 roku obchodzimy Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu. W związku z tym w naszej szkolnej bibliotece zobaczyć można wystawę związaną z historią mediów.
Mass media stały się nieodłączną częścią współczesnego świata. Ich siła, zasięg i wpływ są coraz większe. Przestrzeń naszego życia coraz bardziej wyznaczają elektroniczne media: telewizja, radio, Internet, film.

 Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu

Ich znaczenia nie sposób przecenić, choćby z tej przyczyny, że poświęcamy im bardzo dużo czasu. Dzisiejsze media są źródłem wiedzy, rozwoju, źródłem edukacji, ale również stanowią poważne zagrożenia.
Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu jest jedynym tego typu przedsięwzięciem o międzynarodowym zasięgu, zaproponowanym przez Sobór Watykański II

 Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu
Ludzie od dawna marzyli o przesyłaniu wiadomości na odległość. Postęp techniczny XIX i XX wieku i rozwój urządzeń medialnych pozwolił nam przekazywać informacje na odległość. Dziś media nazywamy czwartą władzą.

 Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu

Na wystawie można zapoznać się z historią radia, telewizji oraz dowiedzieć się o ich twórcach. Wystawa wzbogacona została starymi urządzeniami np. radio lampowe, radia tranzystorowe, gramofon, magnetofon kasetowy. Osoby, które posiadają urządzenia tego typu mogą je udostępnić na czas wystawy do biblioteki szkolnej. Serdecznie zapraszamy!:)

Opracowanie i zdjęcia: Kamila Brozdowska, Dominika Misiura III TI

Czytaj dalej