Nowy sprzę technodydaktyczny

Nowy sprzęt technodydaktyczny

Nowy sprzę technodydaktyczny
Nowy sprzę technodydaktyczny

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Lęborku informuje o uczestnictwie naszej placówki w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Sprzęt technodydaktyczny otrzymany w ramach projektu: „Wyposażenie CKU, CKP i szkół zawodowych w stanowiska do egzaminów zawodowych – cz. I” jest wykorzystywany do przygotowania etapu praktycznego egzaminu w zawodzie sprzedawca.

Szkoła występuje pod numerem N3, Sprzedawca 57

Czytaj dalej