Trzecie ważenie za nami

Trzecie ważenie za nami

Ratujmy Świat – pod taką nazwą w naszej szkole odbywa się konkurs ekologiczny, którego głównym organizatorem jest „Eko Pomerania”. Polega on na zbiórce surowców wtórnych. Dzisiaj odbyło się trzecie ważenie…

Trzecie ważenie za nami
Trzecie ważenie za nami

Przypominamy iż klasy zbierają:
makulaturę powiązaną sznurkiem lub zamkniętą w kartonie (1kg = 1 punkt)
puszki aluminiowe w reklamówkach jednorazowych. (1kg = 20 punktów)

Trzecie ważenie za nami
Trzecie ważenie za nami

Surowce muszę być oznaczone – tzn. w widocznym miejscu musi znajdować się informacja o klasie, która dostarczyła makulaturę lub puszki.

Trzecie ważenie za nami
Trzecie ważenie za nami

Ranking klas podczas trzeciego ważenia:
(Uwaga ranking jutro może ulec zmianie)

I miejsce – II SB (1206 punktów)
II miejsce – I SA (707 punktów)
III miejsce – III SB (261 punktów)
IV miejsce – II H (259 punktów)
V miejsce – III K (213 punktów)
VI miejsce – I SB (147 punków)
VII miejsce – II TO (144 punkty)
VIII miejsce – II SA (123 punktów)
IX miejsce – I G (33 punkty)
X miejsce – I TM (4 punkty)
XI miejsce – II TJ (4 punkty)
XII miejsce – II D (4 punkty)
XIII miejsce – I D (2 punkty)

Konkurs trwa od 20.11.2006 i potrwa do 11.05.2007 a organizatorem w ZSP1 jest Samorząd Uczniowski.
Bliższych informacji udziela opiekun samorządu pani Joanna Pastuszak.

Czytaj dalej
Mikołajkowe ważenie

Mikołajkowe ważenie

Ratujmy Świat – pod taką nazwą w naszej szkole odbywa się konkurs ekologiczny, którego głównym organizatorem jest „Eko Pomerania”. Polega on na zbiórce surowców wtórnych.

Mikołajkowe ważenie
Mikołajkowe ważenie

W ZSP1 zauważyć możemy ostrą walkę pomiędzy dwiema klasami. Są to klasy I SA, której wychowawcą jest pani Ilona Kosmala

Mikołajkowe ważenie
Mikołajkowe ważenie

oraz II SB, wychowawcą tej klasy jest pani Ewa Hałas. Punktacja zmienia się z minuty na minutę. Praktycznie bez przerwy dochodzi do ważenia kolejnej porcji kartonów czy to kolorowych magazynów. Poprzeczka stawiana jest coraz wyżej o czym świadczy ilość zebranego surowca. W ciągu niespełna trzech dni zebrano ponad pół tony makulatury. Podczas drugiej tury ważenia znów niepokonana okazała się klasa I SA zdobywając 321 punktów pozostawiając tym samym daleko z tyły swoich rywali – klasę II SB, która na swoim koncie uzbierała 257 punktów.

Mikołajkowe ważenie
Mikołajkowe ważenie

Przypominamy iż klasy zbierają:
makulaturę powiązaną sznurkiem lub zamkniętą w kartonie (1kg = 1 punkt)
puszki aluminiowe w reklamówkach jednorazowych. (1kg = 20 punktów)

Mikołajkowe ważenie
Mikołajkowe ważenie

 

Surowce muszę być oznaczone – tzn. w widocznym miejscu musi znajdować się informacja o klasie, która dostarczyła makulaturę lub puszki.

Mikołajkowe ważenie
Mikołajkowe ważenie

Ranking klas podczas drugiego (mikołajkowego) ważenia:

I miejsce – I SA (321 punktów)
II miejsce – II SB (257 punktów)
III miejsce – II TO (9 punkt)
IV miejsce – I G (8 punktów)
V miejsce – II TI (4 punkty)
VI miejsce – II D (4 punkty)
VII miejscec – II SA (1 punkt)

Konkurs trwa od 20.11.2006 i potrwa do 11.05.2007 a organizatorem w ZSP1 jest Samorząd Uczniowski.
Bliższych informacji udziela opiekun samorządu pani Joanna Pastuszak


Czytaj dalej
Pierwsze ważenie

Pierwsze ważenie

Pierwsze ważenie
Pierwsze ważenie

Ratujmy Świat – pod taką nazwą w naszej szkole odbywa się konkurs ekologiczny, którego głównym organizatorem jest Eko pomerania”. Polega on na zbiórce surowców wtórnych.

Pierwsze ważenie
Pierwsze ważenie

Zbieramy:
makulaturę powiązaną sznurkiem lub zamkniętą w kartonie (1kg = 1 punkt)
puszki aluminiowe w reklamówkach jednorazowych. (1kg = 20 punktów)
Surowce muszę być oznaczone – tzn. w widocznym miejscu musi znajdować się informacja o klasie, która dostarczyła makulaturę lub puszki.

Pierwsze ważenie
Pierwsze ważenie

Ranking klas:

I miejsce – I SA (38 punktów)
II miejsce – II SB (14 punktów)
III miejsce – I G (8 punktów)
IV miejsce – II TI (4 punkty)
V miejsce – II D (4 punkty)
VI miejsce – II TO (1 punkt)
VII miejscec – II SA (1 punkt)

Konkurs trwa od 20.11.2006 i potrwa do 11.05.2007 a organizatorem w ZSP1 jest Samorząd Uczniowski.
Bliższych informacji udziela opiekun samorządu pani Joanna Pastuszak

Czytaj dalej