Zdolni z Pomorza - Inauguracja

Zdolni z Pomorza

7 listopada w sali audiowizualnej Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych odbyła się inauguracja zajęć w ramach projektu systemowego: Pomorskie – dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

Zdolni z Pomorza - Inauguracja

Koordynator projektu na terenie powiatu lęborskiego Grzegorz Popin szczególnie serdecznie powitał 20 nowych uczestników. Przedstawił założenia projektu na kolejny rok. W ramach Lęborskiego Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego w tym roku objętych będzie wsparciem 60 uczniów szczególnie uzdolnionych z matematyki, informatyki i fizyki na obu poziomach – gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym.

Zdolni z Pomorza - Inauguracja

Zakwalifikowani do projektu uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych przez odpowiednio przeszkolonych nauczycieli, realizujących program autorski opracowany przez grupę ekspertów akademickich. Uczestniczą w spotkaniach akademickich, obozach naukowych, otrzymują stypendium, rywalizują w ramach Ligi Zadaniowej i Konkursu Projektów.

Zdolni z Pomorza - Inauguracja

Partnerem akademickim przedsięwzięcia jest Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej, jak również Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Więcej informacji o projekcie można uzyskać na stronie www.zdolnizpomorza.pl

Opracował: mgr Grzegorz Popin, zdjęcia: Sławomir Łukaszuk

O tym wydarzeniu w lokalnych mediach napisali:

www.lebork24.info: Zdolni z Pomorza… i z powiatu lęborskiego
www.fm.lebork.pl: Zdolni z Pomorza
www.leborknews.pl: Zdolni z Pomorza
www.gazetakaszubska.pl: Młodzi lęborczanie objęci programem Zdolni z Pomorza

Czytaj dalej