Walcząc o przyszłość narodu, trzeba się oprzeć o jego groby

„Walcząc o przyszłość narodu, trzeba się oprzeć o jego groby”- słowa Jerzego Waldorffa były mottem dla montażu słowno-muzycznego z okazji 99 rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski, który odbył się 10 listopada  2017 roku.

Młodzież klasy IIITE i ITE ZSMI w Lęborku, biorąca udział w 2 projektach: ,,Otwarte umysły” i ,,Zdolni z Pomorza” w sposób metaforyczny pokazała rozumienie WOLNOŚCI I NIEPODLEGŁOŚCI.

Szkolna uroczystość obejmowała treści historyczne, pieśni i wiersze.

W bardzo ciekawy i obrazowy sposób przedstawiono losy naszej Ojczyzny, począwszy od zaborów, a skończywszy na dniu dzisiejszym.

Występujący w akademii uczniowie zaprezentowali się w strojach: galowych, żołnierskich i wymownej czerni. Uwagę dopełniła  symboliczna scenografia. Występ uświetniony został przez : prezentacje multimedialne, pieśni wygrane i wyśpiewane przez społeczność uczniowską.

Młodzież szkolna z zainteresowaniem i w skupieniu obejrzała i wysłuchała tej szczególnej lekcji historii, gdyż…..

…wolności jednak nie można rozpatrywać tylko w aspekcie ojczyzny. Spojrzeć na problem należy głębiej. Wolne chcą być nie tylko narody lecz ludzie. Do szeroko pojętej wolności zaliczymy naszą moralność, często targaną „wichrami historii”, religijną, duchową i twórczą.

Zatem wsłuchajmy się w słowa Jana Pawła II, który powiedział: „Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i

troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna”

Weźmy sobie również do serca słowa Antoniego Franaszka, który napisał

,, (…) Każde minione pokolenie Polaków wierzyło niezłomnie, że upragniona wolność kiedyś

nadejdzie. Ta wiara przekazywana była z ojca na syna. Ona nakazywała im pracować i żyć dla Ojczyzny, a jeśli zajdzie potrzeba, oddać dla niej życie. I tak było. Umierali na polach bitew, w więzieniach i na zesłaniu. Dlatego uroczyście obchodząc dzień 11 listopada jako święto narodowe, nie wolno nam o nich zapomnieć, a pamięć o ich poświęceniu winniśmy przekazywać naszym

dzieciom i naszym wnukom. Tylko w ten sposób spłacimy dług wdzięczności wobec naszych przodków, którzy cierpieli i przelewali krew, aby Polska była wolna (…).

Uczestnicząc corocznie w obchodach Święta Niepodległości dajemy wyraz pamięci o tych wszystkich, dzięki którym żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce. Dzięki którym przetrwał nasz język, nasza kultura i tradycja .

Uroczystość przygotowana przez: mgr Beatę Hrycyk i mgr Roberta Joniec.

 

Opracowała:
mgr Beata Hrycyk

Czytaj dalej
Dzień Niepodległości

Dzień Niepodległości

W dniu 10.11.2010r. tradycyjnie odbyła się uroczystość szkolna z okazji 92 rocznicy odzyskania niepodległości.

Dzień Niepodległości
Dzień Niepodległości

Młodzież przygotowująca montaż słowno-muzyczny przedstawiła fragmenty utworów poetyckich związanych tematycznie z okresem walk i tworzeniem się niepodległego państwa polskiego

Dzień Niepodległości
Dzień Niepodległości

Prezentacja faktografii i recytacja utworów poetyckich w wykonaniu uczniów została urozmaicona piesniami Polski Niepodległej oraz elementami inscenizacji tematycznie związanej z prezentowaną problematyką.

Dzień Niepodległości
Dzień Niepodległości

Słowo wstepne wygłosił uczeń klasy III TT – Andrzej Iszczuk.

Dzień Niepodległości
Dzień Niepodległości

Uroczystość uświetniła stosownie przygotowana dekoracja auli szkolnej. Podsumowania uroczystości dokonał Dyrektor Szkoły – mgr Ryszard Rozwadowski.

W montażu wystapili uczniowie następujących klas:
I TI, I TO, II TI, II TT, III TI, III TT, IV TI, II D

Dzień Niepodległości
Dzień Niepodległości

W dniu 15 listopada montaż słowno-muzyczny został ponownie zaprezentowany dla uczniów klas, które nie uczestniczyły w piątkowej uroczystości.

Dodał: mgr Stanisław Kotłowski
Czytaj dalej