KAŻDY MA TO, NA CO SIĘ ODWAŻY

Zachęcamy do indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym, na których będziesz mógł porozmawiać na temat swojej dalszej ścieżki edukacyjnej, wyboru zawodu. Możesz opowiedzieć o swoich pomysłach dotyczących wyboru studiów, zweryfikować swoją wiedzę na temat uczelni wyższych i możliwości przyszłego zatrudnienia na lokalnym rynku pracy.
Jeśli jeszcze nie wiesz co chciałbyś robić w przyszłości, powiedz o tym na spotkaniu. Pomogę Ci określić Twoje predyspozycje, zainteresowania, rozpoznać własne mocne i słabe strony i na tej podstawie omówić takie obszary edukacyjno – zawodowe, które są dla ciebie ciekawe oraz wokół których możesz budować swoją przyszłość zawodową.

Zapraszam
Emilia Nowatkowska
doradca zawodowy


Zajęcia realizowane są ramach projektów „OTWARTE UMYSŁY” oraz „KOMPETENCJE ZAWODOWE INWESTYCJĄ W PRZYSZŁOŚĆ POWIATU LĘBORSKIEGO” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Czytaj dalej