Droga do samodzielności

Droga do samodzielności

31 października w sali audiowizualnej Zespołu Szkół Mechaniczno – Informatycznych odbyła się KONFERENCJA INFORMACYJNO – PROMOCYJNA, rozpoczynająca projekt „Droga do samodzielności”, którą otworzył Starosta Lęborski Pan Wiktor Tyburski, witając przybyłych gości.

Droga do samodzielności

Grupę docelową projektu stanowią podmioty lub osoby, które będą wykorzystywać nowe rozwiązania w praktyce, tj. pracownicy instytucji integracji społecznej w województwie pomorskim. Odbiorcami zaś są osoby zagrożone wykluczeniem społecznym – usamodzielniani wychowankowie opieki zastępczej zamieszkujący teren województwa pomorskiego. Natomiast głównym celem projektu jest zwiększenie oferty instytucji powiatu lęborskiego, działających na rzecz integracji społecznej (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku oraz Ośrodki Pomocy Społecznej w: Lęborku, Łebie, Wicku, Cewicach i Nowej Wsi Lęborskiej) w latach 2012-2015, poprzez wypracowanie kompleksowego programu nowych form i metod pracy oraz działania z osobami opuszczającymi formy opieki zastępczej – usamodzielnianymi (prowadzące do zatrudnienia) oraz jego upowszechnianie i włączenie do głównego nurtu praktyki na terenie województwa pomorskiego.

Omówione zostały także zagadnienia takie jak: Sytuacja osób usamodzielnianych, Diagnoza problemu demoralizacji i przestępczości dzieci i młodzieży w Lęborku, „Wybierz Przyszłość – innowacyjne narzędzia wspomagające interwencję socjalną”. Na koniec uczestnikom spotkania rozdane zostały niespodzianki promujące wyżej wymieniony projekt.

Opracowała: mgr Anetta Treder, zdjęcia: Sławomir Łukaszuk

Czytaj dalej