Spotkanie z koordynatorem CEN

Spotkanie z koordynatorem CEN

Ogłoszony przez Papieża Benedykta XVI, 11 października 2012 roku, w pięćdziesiątą rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II Rok Wiary, zapowiedziany przez Niego w ubiegłorocznym liście apostolskim „Porta fidei” stał się tematem spotkania zorganizowanego przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, dla katechetów z powiatu lęborskiego.

Spotkanie z koordynatorem CEN

Koordynatorem spotkania, które miało miejsce 29 listopada w sali audiowizualnej ZSMI, była Pani Małgorzata Pęczkowska z wyżej wspomnianego CEN. Celem spotkania było podzielenie się doświadczeniem wiary, rozważanie, analiza i interpretacja słów Pisma świętego oraz dążenie do osobistego i wspólnotowego nawrócenia a także zachęta do zaangażowania misyjnego na rzecz nowej ewangelizacji.

Opracowała: mgr Anetta Treder, zdjęcia: Sławomir Łukaszuk

Czytaj dalej