Bezpłatne warsztaty dziennikarskie w ZSMI

Bezpłatne warsztaty dziennikarskie dla uczniów

Istnieje możliwość nauki dziennikarstwa na bezpłatnych warsztatach zorganizowanych przez FUNDACJĘ NOWE MEDIA. Planowane warsztaty odbędą się w bibliotece szkolnej, w czerwcu lub po wakacjach we wrześniu. Warsztaty umożliwią bezpośredni kontakt młodzieży z dziennikarzami, którzy podziela się wiedzą dotyczącą m.in.

-pracy w redakcji gazety, radia, telewizji;
-pisania tekstów (formy i gatunki najczęściej używane w dziennikarstwie);
-retoryki i autoprezentacji;
-technologii informatycznych stosowanych w mediach, a także teorii, historii i zasad rzetelnego dziennikarstwa.

 

Bezpłatne warsztaty dziennikarskie w ZSMI
Bezpłatne warsztaty dziennikarskie w ZSMI

Zajęcia dla uczniów w bibliotece szkolnej to dwa jednodniowe warsztaty trwające 5 i pół godziny zegarowej każdy. W związku z tym, że każdy uczeń musi mieć dostęp do stanowiska komputerowego ilość uczestników jest ograniczona ( 12 osób).

Szkoła, w której odbędą się warsztaty oraz uczestnicy warsztatów otrzymają certyfikat Fundacji Nowe Media. Zainteresowane osoby mogą zgłaszać się do p. Anny Witek do biblioteki szkolnej.

Czytaj dalej