Za nami Jubileusz 70-lecia szkoły, a przed nami…..

70-lecie_zsmi_2016

Kto jest najszczęśliwszym człowiekiem?
Ten, kto szanuje zasługi innych
I uczestniczy w ich radościach,
Jakby były jego własnymi – J.W.Goethe

Szanowni Państwo!

Drodzy Absolwenci, Goście, Uczniowie oraz zacni Darczyńcy

Dziękujemy serdecznie za udział i wszelką pomoc

okazaną w czasie Jubileuszu 70-lecia Mechanika

Komitet organizacyjny wraz z Dyrekcją Szkoły

Główne uroczystości odbyły się 7 października 2016 r,po kilku miesiącach przygotowań i pracy wielu ludzi, pracowników szkoły, uczniów, rodziców, przyjaciół i absolwentów.

,,Rozum mistrzem wszechrzeczy, czas mistrzem rozumu” to motto zaproszeń skierowane do wielu absolwentów szkoły roczników 1946-2016, znamienitych gości,władz samorządowych i oświatowych,przedstawicieli instytucji i urzędów, z którymi szkoła współpracuje, dyrektorów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a także wyższych Uczelni, które sprawują Patronat naukowy nad szkołą, nauczycieli, pracowników i dyrektorów szkoły będących na emeryturze, kadry pedagogicznej, administracji i obsługi obecnie pracującej w szkole, Rodziców, uczniów, sympatyków i przyjaciół szkoły.

Harmonogram uroczystości jubileuszu 70-lecia szkoły.

6 października2016 r.

 • złożenie przez delegację uczniów, wraz z p .I. Czerwińską ip. A. Treder, kwiatów na grobachbyłych pracowników szkoły

 7 października 2016 r.

 • 8:15 – odsłonięcie tablicy pamiątkowej przed wejściem do szkoły
 • 10:00 – uroczysta Jubileuszowa Msza Św. w intencji szkoły i pracowników w Sanktuarium Św. Jakuba Apostoła w Lęborku
 • 12:00 – Uroczysty apel jubileuszowy –przygotowany przez p. I. Kosmalę i p. M. Ziemienowicz , a do którego dekorację Sali przygotowały p .B. Pawelczyk i p. A. Witek.

Całość uroczystości poprowadzili : p. M .Pepłowska i p. P. Paszkowiak, a zakończyła się ona słodkim poczęstunkiem zorganizowanym przez p. I. Labuda i p. J. Zielińską

Ale to nie wszystko!

Od godz.8:00 – 16:00 można było zapoznać się historią szkoły i jej patronem – wystawę przygotowali p. D. Niedbała oraz p. M. Wrzesień. Nie zabrakło wystawy starych kronik szkolnych przygotowanych przez p. A. Lenartowicz .Goście, absolwenci, nauczyciele mogli wpisać się do księgi pamiątkowej.

 W trakcie całej imprezy obsługą fotograficzną zajęli się p. P. Paszkowiak z uczniami.

Zaproszenia, plakat, ,,ściankę medialną” zaprojektowała p. B. Hrycyk z byłym uczniem A. Stawickim.

Z okazji Jubileuszu 70-lecia ,,Mechanika” został wydany folder okolicznościowy, którego kolegium redakcyjne tworzyli: B. Hrycyk, R. Wichert, G. Popin i A. Stawicki.

 ,, W przeszłość przenoszą nas wspomnienia, a w przyszłość marzenia” – słowa otwierające jubileuszowy folder były mottem całej uroczystości.

A oto przemówienie Dyrektora Szkoły mgr Grzegorza Popina:

,,Czuję się zaszczycony, że to właśnie mnie przypadł obowiązek organizacji 70-lecia Mechanika. Wraz z jubileuszem szkoły łączę 5 rok pełnienia funkcji dyrektora szkoły.

Chciałbym podziękować za przybycie na dzisiejszą uroczystość przedstawicieli starostwa i władz oświatowych Lęborka.

Witam serdecznie wszystkich, którzy przez swoją obecność, niezależnie od czasu i okoliczności tworzyli historię szkoły na przestrzeni 70 lat i pozostawili cząstkę siebie w jej dorobku – zwłaszcza dyrektorów : p. Jana Przychodę, p. Remigiusza Tymanowskiego, p. Ryszarda Rozwadowskiego oraz zastępców dyrektora – p. Maria Kawczyńska, p. Marzena Wrzesień, p. Iwona Pawelczyk.

Szczególne podziękowania kieruję do nauczycieli emerytów, którzy wpływali na rozwój szkoły.

Dzisiejszy dzień to dla Państwa czas przywoływania w pamięci koleżanek, kolegów i nauczycieli. To także czas wzruszeń i refleksji nad mijającym czasem.

Nasza szkoła wytworzyła bogatą tradycję, ma swój specyficzny klimat. Połączyła kilka pokoleń ludzi. Niektórzy absolwenci, będąc uczniami tej szkoły, powrócili do niej jako nauczyciele. Mam tu na myśli p. Iwonę Kłosowską (aktualnie zastępca dyrektora),p. Mirosława Naczke (zastępca dyrektora do ubiegłego roku szkolnego)p. Roberta Jońca (także były zastępca dyrektora szkoły),p. Dariusza Niedbałę (nauczyciela przedmiotów zawodowych).Warto wspomnieć o nauczycielu historii p. Stanisławie Kotłowskim, który pracy w Mechaniku poświęcił całe życie zawodowe (ponad 40 lat).

O dobrej jakości pracy szkoły świadczą wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych – maturalnych (III miejsce wśród szkół średnich w powiecie) i zawodowych- powyżej średniej w województwie pomorskim. Na szczególne uznanie zasługują osiągnięcia szkoły w konkursach z przedsiębiorczości i historii oręża polskiego. Na przestrzeni lat uczniowie szkoły, pracując pod okiem nauczycieli wych. fizycznego, osiągali wysokie noty w takich dyscyplinach sportowych jak piłka siatkowa, koszykowa czy nożna. Udało się im uzyskać III miejsce w Polsce w lekkoatletyce.

Są to niekwestionowane zasługi uczniów i nauczycieli Mechanika.

Niemniej jednak chciałbym zaznaczyć, podążając za prof. Tadeuszem Kotarbińskim, że „nadrzędnym celem szkoły jest wychowanie porządnego człowieka, czyli takiego, na którym można polegać, który nie zawiedzie nikogo w potrzebie”. Myślę, że mury tej szkoły opuściło wielu porządnych ludzi, co też jest miarą sukcesu dydaktyczno- wychowawczego. Nie zapominajmy o tym…

Szanowni Państwo. Powrót do szkoły to powrót do tego, co ocalało w pamięci jako obraz najpiękniejszych lat życia. Do młodości, w której mamy jeszcze poczucie, że życie stoi dla nas otworem, że nic jeszcze nie jest przesądzone.

Parafrazując słowa prof. Leszka Kołakowskiego chcę podkreślić, że praca z młodzieżą, nawet w tak skomplikowanych czasach, może być sama w sobie nagrodą poprzez uczestnictwo w jej radościach i smutkach typowych dla wieku dojrzewania.

Na wycieczkę do krainy historii szkoły zaprosi nas przygotowany na dzisiejszą uroczystość film. W swoim wystąpieniu chciałbym się raczej skupić na współczesnym obliczu szkoły.

Niewątpliwie jest ona inna. Obiektywnie musimy przyznać, że wiele się zmieniło przez ten czas. Zmieniała się nazwa szkoły, organizacja jej pracy, kierunki kształcenia. Kolejne reformy oświatowe, szybko następujące zmiany społeczno- gospodarcze, wymagania rynku pracy, postęp technologiczny stawiają przed wszystkimi- nauczycielami i uczniami coraz to nowe wyzwania i wymagania.

Mechanik to dziś nowoczesna szkoła, wyposażona w wysokiej jakości sprzęt multimedialny, pomoce dydaktyczne. Pracują w niej głównie nauczyciele dyplomowani. Zarówno uczniowie , jak i nauczyciele mogą korzystać z możliwości, jakie otwierają się dzięki udziałowi w projektach unijnych. Staramy się kształcić na potrzeby lokalnego rynku pracy. Współpracujemy z zakładami, które dysponują nowoczesnymi maszynami i urządzeniami (ZWAE,MEYN). Zależy nam na tym, by przygotować młodzież do podjęcia pracy zawodowej w rzeczywistych warunkach, jednakże przy uwzględnieniu standardów europejskich.

Należy jeszcze wspomnieć o działaniach szkoły na rzecz wszechstronnego rozwoju naszych uczniów- akcje charytatywne, udział w WOŚP, współpraca z innymi placówkami oświatowymi. Aula Mechanika to miejsce koncertów, przedstawień teatralnych, a wrzeszczcie przedsięwzięć wynikających z planu dydaktyczno- wychowawczego szkoły (akademie z okazji DEN, otrzęsiny klas pierwszych, jasełka, studniówki ). W 2005r.w przestrzeni szkolnej auli była sprawowana pierwsza w dziejach szkoły msza św. poświęcona pamięci zmarłego papieża Jana Pawła II.

Dzisiejsza uroczystość mogła się odbyć dzięki ogromnemu zaangażowaniu nauczycieli i uczniów, pracowników administracji, rodziców i przyjaciół szkoły. W związku z przypadającymw dn. 14 października Dniem Edukacji Narodowej chciałbym wręczyć Nagrody Dyrektora Szkoły.”

I takowe zostały wręczone.

Na uroczystość Jubileuszu 70-lecia szkoły przybyli m.in.:

 • Pomorski Wicekurator Oświaty –p. Marek Strociak
 • Przewodniczący Rady Powiatu Lęborskiego – p. Waldemar Walkusz
 • Starosta Powiatu Lęborskiego – p. Teresa Ossowska-Szara
 • Wicestarosta Powiatu Lęborskiego – p. Elżbieta Godderis
 • Burmistrz Miasta Lęborka –p. Witold Namyślak
 • Naczelnik Wydziału Edukacji i spraw społecznych – p. Ewa Burak
 • Prezes oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Lęborku – p. Halina Ługowska
 • Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – p. Wanda Konieczna
 • Dyrektor Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości – p. Renata Kępińska
 • Starczy Cechu – p. Roman Chmielecki

Dyrektorzy zakładów współpracujących ze szkołą:

 • p. Dariusz Karaś – Dyrektor Meyn Polska S.A.
 • p. Wacław Markowiak – prezes Zarządu Zakładu Wytwórczego Aparatów Elektrycznych ZWAE
 • p. Sylvain Danion – Dyrektor ABB Polska

Dyrektorzylęborskich szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów.

Patronat medialny nad obchodami uroczystości 70-lecia istnienia szkoły objęli: Kanał 6, Lębork News, Lębork 24.info, gle24, Lębork nasze miasto.

Warto było poświęcić czas, na to by przyjąć tak znamienitych Gości. Bardzo cieszymy się z tego, że zechcieli Państwo z nami świętować tego dnia. Miło było patrzeć na spotkania po latach, łzy radości i uśmiechy na twarzach. To był wspaniały czas, pełen różnorodności, interesujących spotkań, wspomnień, podróży w czasie.

Na naszym Facebooku pojawiły się już pierwsze zdjęcia z obchodów jubileuszu naszej szkoły. Zapraszamy do oglądania, komentowania i „lajkowania” :)

mgr Beata Hrycyk

Więcej zdjęć w dziale GALERIA

Czytaj dalej