Tradycja zobowiązuje do nowoczesności

Tradycja zobowiązuje do nowoczesności

Dzień 14 października 2011 r. społeczność Zespołu Szkół Mechanicznych w Lęborku świętowała z czterech powodów:
• 65 – lecie szkoły
• Dzień Edukacji Narodowej
• Przekazanie nowego sztandaru ufundowanego przez Radę Rodziców
• Oddanie po remoncie Auli na który środki Dyrektor Szkoły Ryszard Rozwadowski pozyskał od organu prowadzącego, Urzędu Miejskiego w Lęborku oraz sponsorów.
65-lecie naszej szkoły zgromadziło wiele gości, byłych pracowników, rodziców, Dyrekcję szkoły, obecną kadrę i młodzież.

Tradycja zobowiązuje do nowoczesności
Tradycja zobowiązuje do nowoczesności

Jak przestało na jubileusz, były życzenia, prezenty od władz powiatowych i miejskich, podziękowania, piękne wspomnienia, ale i łzy wzruszenia i radości.

Tradycja zobowiązuje do nowoczesności
Tradycja zobowiązuje do nowoczesności

Uczniowie kl. I TM stworzyli pod opieką B. Hrycyk szkolny męski chór, który odśpiewał Hymn narodowy. Całość uwieńczył montaż słowno-muzyczny zatytułowany „miliony róż”, przygotowany przez B. Hrycyk, I. Czerwińska, J. Renka. Celem akademii było pokazanie, iż szkoła, jak na „65-letnią dojrzałą placówkę” była i jest drogowskazem do dojrzałości. Daje młodym ludziom cel. A oni- uczniowie- są dumni iż ukończyli „Mechanik” i są za to bardzo wdzięczni:

„miliony serc uczniowskich
dziękują milionem róż”

Tradycja zobowiązuje do nowoczesności
Tradycja zobowiązuje do nowoczesności

stad nietuzinkowe wykonania: „autobiografii” zespołu Perfekt, „ale za nim pójdę” zespołu Happysad, czy też interpretacja tekstów E. Stachury. Na tą właśnie okoliczność powstał liryk, który zaprezentowano:
„lubię was stare mury oplecione bluszczem,
mchem zielonym porosły dachówki i cegły.”
Uczniowie, którzy wzięli udział w uroczystej akademii:
-Dawid Gafke, Gracjan Furman, Sebastian Kupczyk, Maciej Czerwiński (I TM);
-Krzysztof Skorek (I TT);
-Kamila Brozdowska i Łukasz Pirycki (II TI);
-Adam Mielewczyk ( III TM) i Tomasz Bezdel ( IV TI).
Cala uroczystość, zakończona słodkim poczęstunkiem, upominkami (torba i tarcza okolicznościowa, folder) prowadzili: M. Peplowska i P. Paszkowiak.
Na zakończenie- goście mogli obejrzeć w Sali Audytoryjnej film o historii szkoły, przygotowany przez J. Leszczyka. Tworzeniem folderu zajął się zespół nauczycieli:
I. Kosmala, E. Krzemińska, J. Małszycka, E. Kobeszko.
Hasłem przewodnim folderu stało się zdanie:
„Tradycja zobowiązuje do nowoczesności.”

Do następnego JUBILEUSZU!

Opracowała: mgr Beata Hrycyk, zdjęcia: mgr Agnieszka Plenikowska
Czytaj dalej