Spotkanie z przedstawicielem Państwowej Inspekcji Pracy

W dniu 4 kwietnia 2018r. o godz. 11.00  w sali audiowizualnej naszej szkoły odbyło się spotkanie  uczniów z przedstawicielem Państwowej Inspekcji Pracy. Główny specjalista Joanna Drawnel – Jankowska przedstawiła uczniom klas IV technikum  oraz III Zasadniczej Szkoły Zawodowej –  kończącym edukację w naszej szkole, jakie będą mieli prawa i obowiązki podejmując pierwszą pracę. Podczas prezentacji omówiła rodzaje umów o pracę, szczególną uwagę zwróciła na rodzaje umów o pracę, omówiła zagrożenia jakie wynikają z braku umowy o pracę. Wskazała szczegółowe różnice pomiędzy umowami o pracę, a umowami cywilnoprawnymi. Podała również sposoby rozwiązywania umów o pracę. P. Joanna Drawnel – Jankowska bardzo dokładnie omówiła obowiązki pracodawcy wobec pracownika.

Mamy nadzieję, że  informacje, które zostały przekazane podczas spotkania będą wykorzystane pozytywnie przez absolwentów.

 

Organizator spotkania
Maria Kurowska

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *