Rekrutacja uzupełniająca

do projektu „KOMPETENCJE ZAWODOWE INWESTYCJĄ W PRZYSZŁOŚC POWIATU LĘBORSKIEGO” na rok szkolny 2020/2021

Na podstawie § 9 ust. 3 i § 10 ust. 3  Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” (na rok szkolny 2020/2021) współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 informujemy o rekrutacji uzupełniającej, która będzie przebiegała do momentu zrekrutowania pełnych grup.

O rodzaje zajęć dodatkowych dla uczniów/uczennic poszczególnych szkół oraz form wsparcia dla nauczycieli/nauczycielek, dla których przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca, proszę pytać:
-w przypadku uczniów – u  wyznaczonego specjalisty ds. rekrutacji w swojej szkole (sekretariat szkoły),
-w przypadku nauczycieli – u Specjalisty ds. monitoringu w biurze projektu w Starostwie Powiatowym w Lęborku, pok. 213.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *