Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 do projektu „Zdolni z Pomorza – powiat lęborski”

Młode, zdolne, kreatywne osoby, które potrzebują wsparcia, żeby rozwinąć swój talent, zapraszamy do udziału w projekcie „Zdolni z Pomorza – powiat lęborski”.

Zapraszamy uczennice i uczniów klas:
– VII – VIII szkół podstawowych 
– szkół ponadpodstawowych 
– w uzasadnionych przypadkach, z wcześniejszych klas szkoły podstawowej, posiadających szczególne predyspozycje w zakresie dziedzin objętych wsparciem w ramach projektu. 

W ramach projektu oferujemy wsparcie w zakresie obszarów: 

 1. matematyka, fizyka, informatyka 
 2. biologia, chemia
 3. kompetencje społeczne (w którym miejsce dla siebie odnajdzie uczniowie uzdolnieni na przykład w zakresie języka polskiego, historii, WOS, sztuki, filozofii itp.)

W ramach projektu oferujemy: 

 • formy wsparcia o zasięgu regionalnym: 

– obozy naukowe, 
– konkursy indywidulane,
– portal edukacyjny 
– warsztaty specjalistyczne (projektowe) 
– spotkania i warsztaty autorskie.

 • formy wsparcia o zasięgu lokalnym:

–  ciekawe zajęcia pozalekcyjne z autorskim programem
– warsztaty rozwijające kreatywność 
– refundacja kosztów dojazdu na spotkania akademickie
– stypendium
– uzupełniające formy wsparcia (np. wizyty w zakładach pracy, parkach naukowo – technologicznych, spotkania z naukowcami) 
– opieka metodyczno – pedagogiczna 

 • Akademickie formy wsparcia(Uniwersytet Morski w Gdyni, Akademia Pomorska w Słupsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Uniwersytet Gdański):
 • spotkania akademickie, w tym wykład, ćwiczenia i zajęcia w laboratoriach oraz pracowniach 
 • warsztaty tematyczne

REKRUTACJA 

 1. Jeżeli chcesz przystąpić do bezpłatnego udziału w projekcie: pobierz dokumenty ze strony internetowej www.powiat-lebork.com lub www.zsmi.pl wypełnij je i złóż w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lęborku, ul. Okrzei 15A do dnia 03.07.2020 r.

W imieniu niepełnoletnich uczniów i uczennic zgłoszenia dokonują rodzice.  

 • zaprosimy Cię na specjalistyczne testy psychologiczne i poinformujemy o dalszych krokach. 

Jeżeli będziesz chciał/będziesz chciała uczestniczyć w grupie biologiczno – chemicznej lub rozwijającej kompetencje społeczne poprosimy Cię o napisanie własnego projektu. 

Jeżeli będziesz zainteresowany/zainteresowana naukami ścisłymi przejdziesz test uzdolnień kierunkowych (TUK). 

2. Uczniowie i uczennice, którzy spełnili warunki określone w liście wymaganych osiągnięć w olimpiadach i konkursach, korzystają z uproszczonej formy rekrutacji:

 • nie przygotowują projektu kwalifikacyjnego,
 • uzyskują maksymalną możliwą w rekrutacji liczbę punktów i w konsekwencji są rekrutowani do projektu w pierwszej kolejności.
 • Uczniowie i uczennice, którzy chcą kontynuować uczestnictwo w projekcie w tym samym obszarze, w którym uczestniczyli uprzednio w systemie wspierania uczniów uzdolnionych „Zdolnych z Pomorza”, korzystają z rekrutacji w trybie kontynuacji uczestnictwa:
 • składają arkusz nominacji i oświadczenie do Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego zorganizowanego w Zespole Szkół Mechaniczno – Informatycznych w Lęborku, przy ul. Marcinkowskiego 1
 • komisja weryfikuje informacje i podejmuje decyzję dot. zakwalifikowania ucznia/uczennicy.

TERMINY 

– zgłoszenie zamiaru udziału w projekcie – do 03.07.2020 r.
– praca nad projektem – do 10.09.2020 r.
– przekazanie rezultatu projektu – do 11.09.2020 r. 
– prezentacja projektów – do 03.10.2020 r. Projekt jest realizowany we współpracy z Marszałkiem Województwa Pomorskiego, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 03.02. Edukacja ogólna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *