Rekrutacja 2019/2020 – do projektu „Zdolni z Pomorza – powiat lęborski”

05.06.2019 r. rusza rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 do projektu „Zdolni z Pomorza – powiat lęborski”. Dokumenty rekrutacyjne można składać do 19.06.2019 r.w sekretariacie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku. 

Formularze oraz szczegółowe informacje poniżej.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. Arkusz nominacji uczennicy/ucznia szczególnie uzdolnionego do udziału w projekcie ,,Zdolni z Pomorza – powiat lęborski”.

2. Wniosek o przeprowadzenie badań diagnostycznych ucznia oraz wydanie opinii.

3. Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych.

4. Lista wymaganych osiągnięć uzyskanych w olimpiadach i wojewódzkich konkursach.

5. Wniosek o zmianę LCNK.

6. Zasady realizacji projektów kwalifikacyjnych w obszarach: biologii, chemii oraz kompetencji społecznych.

Dziedziny uzdolnień wspierane w ramach projektu:

 • obszar matematykifizykilub informatyki
 • obszar biologiilub chemii
 • obszar kompetencji społecznych(w którym miejsce dla siebie znajdą uczennice i uczniowie, których interesuje język polski, historia, WOS, sztuka, filozofia itp..)

Uczniowie biorący udział w projekcie „Zdolni z Pomorza” będą mogli skorzystać z:

1. form wsparcia o zasięgu regionalnym (na terenie województwa pomorskiego):

 • obozy naukowe
 • konkursy indywidualne i zespołowe
 • naukowe konferencje uczniowskie
 • portal edukacyjny
 • warsztaty specjalistyczne (projektowe)
 • spotkania i warsztaty autorskie

2. form wsparcia o zasięgu lokalnym (na terenie powiatu lęborskiego: Lokalne Centrum
Nauczania Kreatywnego przy ZSMI w Lęborku):

 • zajęcia pozalekcyjne
 • warsztaty rozwijające kreatywność
 • refundacja kosztów dojazdu/stypendia
 • uzupełniające formy wsparcia (np. wizyty w zakładach pracy, parkach naukowo-technologicznych, spotkania z naukowcami)

3. akademickich form wsparcia (Akademia Morska w Gdyni, Akademia Pomorska w Słupsku, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, Gdański Uniwersytet Medyczny,  Politechnika Gdańska, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Uniwersytet Gdański):

 • spotkania akademickie
 • zajęcia pozalekcyjne akademickie (kółka olimpijskie)
 • warsztaty tematyczne
 • opieka mentorska
 • e-learning

Informacja o etapach edukacyjnych i klasach objętych rekrutacją:

Rekrutacja dotyczy:

 • uczniów obecnych klas VI, VII szkół podstawowych,
 • uczniów klas II – III gimnazjów
 • uczniów klas I-II szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Lęborskiego.

Informacja o terminach dot. rekrutacji:

REKRUTACJA W OBSZARACH: MATEMATYKI, FIZYKI LUB INFORMATYKI

Zainteresowani rodzice powinni zgłosić chęć udziału dziecka w projekcie w terminie do
19.06.2019 r. 
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku, ul. Okrzei 15A.

Rekrutacja standardowa w obszarze matematyki, fizyki i informatyki prowadzona jest
w następujących etapach:

 1. złożenie wniosku, arkusza nominacji i oświadczenia w poradni,
 2. badania diagnostyczne prowadzone w poradni – w terminie uzgodnionym
  indywidualnie,
 3. test uzdolnień kierunkowych.

Uczniowie, którzy spełnili warunki określone w liście wymaganych osiągnięć w olimpiadach
i konkursach, korzystają z uproszczonej formy rekrutacji:

 • nie uczestniczą w teście uzdolnień kierunkowych
 • uzyskują maksymalną możliwą w rekrutacji liczbę punktów i w konsekwencji są rekrutowani do projektu w pierwszej kolejności.

Planowanyterminarz rekrutacji:

 • do 19 czerwca 2019 r. – zgłoszenia uczniów poprzez złożenie wniosku, arkusza nominacji i oświadczenia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku
 • do 6 września 2019 r. – badania w PPP
 • 29 września 2019 r. – Test uzdolnień kierunkowych

REKRUTACJA W OBSZARACH: BIOLOGII LUB CHEMII ORAZ W OBSZARZE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

Zainteresowani rodzice powinni zgłosić chęć udziału dziecka w projekcie w terminie do
19.06.2019 r.w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku, ul. Okrzei 15A.

Rekrutacja standardowa w obszarze biologii i chemii oraz obszarze kompetencji społecznych prowadzona jest w następujących etapach:

 1. złożenie arkusza nominacji i oświadczenia w poradni,
 2. realizacja projektu kwalifikacyjnego,
 3. przekazanie rezultatu projektu,
 4. prezentacja projektów,
 5. badania diagnostyczne prowadzone w poradni – w terminie uzgodnionym indywidualnie.

Planowanyterminarz rekrutacji:

 • do 19 czerwca 2019 r. – zgłoszenia uczniów poprzez złożenie arkusza nominacji
  i oświadczenia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku
 • do 6 września 2019 r. – praca nad projektami kwalifikacyjnymi
 • do 6 września 2019 r. – przekazanie rezultatów projektów
 • do 7 września 2019 r. – prezentacja projektów przed komisją rekrutacyjną
 • do 4 października 2019 r. – przygotowanie list rankingowych dla osób zakwalifikowanych do projektu badanie w PPP w ciągu 1 miesiąca od rozpoczęcia udziału w projekcie

Uczniowie, którzy spełnili warunki określone w liście wymaganych osiągnięć w olimpiadach i konkursach, korzystają z uproszczonej formy rekrutacji:

 • nie przygotowują projektu kwalifikacyjnego,
 • uzyskują maksymalną możliwą w rekrutacji liczbę punktów i w konsekwencji są rekrutowani do projektu w pierwszej kolejności.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *