Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 obowiązujące od 1 września na terenie ZSMI.

Chcąc zapewnić uczniom jak najwyższy poziom bezpieczeństwa na terenie Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych od 1 września 2020 r. zostają wprowadzone procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19. Ich treść jest zgodna z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. Proszę zapoznać się z ich treści i przestrzegać dla wspólnego dobra.

Treść dokumentu: „Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 obowiązujące od 1 września 2020 r. na terenie ZSMI”.