Powrót do szkoły – zajęcia hybrydowe i stacjonarne.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które weszło w życie 3 maja 2021 r. informuję, że:

  • od 17.05.2021 r. uczniowie klas: 2TEa, 2TEb, 2TIa, 2TIb, 2TIc, 2TId, 2TMa, 2TMb, 3TE, 3TM, 3gw, 3ae będą realizowali zajęcia w szkole według planu i w salach zgodnie z planem lekcji umieszczonym w dzienniku elektronicznym. Pozostałe klasy nadal realizują zajęcia w trybie zdalnym.
  • od 30.05.2021 r. wszystkie klasy powracają do nauki stacjonarnej na ternie szkoły.

Dyrektor Szkoły
Grzegorz Popin

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *