Poławiacze pereł

W II edycji projektu Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego “Poławiacze Pereł” uczestniczy blisko stu uczniów szkół średnich z całej Polski. W tej grupie osób znalazł się uczeń naszej szkoły – Patryk Wichert z klasy I TI.

Poławiacze pereł
Poławiacze pereł

Założeniem programu jest wyławianie utalentowanych młodych ludzki, którzy z różnych powodów (często barier społecznych) nie są zauważani w szkole.

W tym roku do programu zakwalifikowało się 96 uczniów pierwszych i drugich klas szkół średnich. Teraz czeka ich dwutygodniowy pobyt na Uniwersytecie Jagiellońskim w ramach tzw. Szkoły Letniej 2007. Od początku lipca mają już możliwość uczestniczenia w zajęciach różnego rodzaju kampusów. Wśród nich są m.in.: antropologiczny, astronomiczny, poetycki, dziennikarski oraz biofizyczny.Zadaniem uczestników będzie przygotowanie własnego projektu naukowego w oparciu o zdobytą wiedzę na UJ.
Celem programu jest zachęcenie młodych ludzi, którym z powodu barier społecznych grozi zaprzepaszczenie, do kontynuowania nauki i zdobycie wyższego wykształcenia.
Realizatorem programu “Poławiacze Pereł” jest Wszechnica UJ – pozawydziałowa jednostka uniwersytecka, której zadaniem jest wcielanie zdobytej wiedzy eksperckiej w praktyki życia zawodowego.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *