Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 – Modernizacja małej Sali Gimnastycznej

Informuję o zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.10.2022 nr 2022/BZP 00381933/01/P, planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022.

Plan zawiera zamówienie, którego przedmiotem jest „Modernizacja małej Sali Gimnastycznej – ETAP I. Wymiana pokrycia dachu z dociepleniem wraz z pracami towarzyszącymi (dach płaski). Wymiana stolarki okiennej„.