Patryk Mielewczyk uczeń kl. IIIg wygrał konkurs regionalny!

W dniu 10 kwietnia 2018r. o godz. 11.00 w Izbie Rzemieślniczej w Słupsku odbył się XVIII Regionalny  e Konkurs  wiedzy o zasadach  Bezpieczeństwa i Higieny Pracy  dla uczniów z zakładów rzemieślniczych „ Bezpiecznie od startu”. Patronat nad konkursem oprócz Izby, objęło Kuratorium Oświaty oraz Państwowa Inspekcja Pracy w Gdańsku – Oddział w Słupsku.  Do konkursu przystąpiło  8   uczniów, z okręgu pomorskiego. Komisja konkursowa w składzie: Henryk Raczek – Państwowa Inspekcja Pracy, Bronisław Kisiel – Kuratorium Oświaty oraz Monika Muras Izba Rzemieślnicza po sprawdzeniu testów wielokrotnego wyboru wyłoniła zwycięzców. Pierwsze miejsce zajął uczeń z naszej szkoły Patryk Mielewczyk, młodociany pracownik  w zawodzie: mechanik pojazdów samochodowych uczeń klasy IIIg ZSZ.

Dnia 23 maja 2018r. w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie Patryk będzie brał udział w etapie ogólnopolskim . Jak zwykle gratulujemy  i liczymy na  dalsze zwycięstwa !

Opiekun Maria Kurowska.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *