Panel ekspercki

Powiat Lęborski planuje realizację  „panelu eksperckiego” dla nauczycieli w ramach projektu „OTWARTE UMYSŁY”. Zachęcamy do wpisywania się na listy u pracowników merytorycznych  wszystkich chętnych nauczycieli szkół Powiatu Lęborskiego:

– Powiatowego Centrum Edukacyjnego – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku,
– Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Lęborku,
– Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu,
– Zespołu Szkół Mechaniczno – Informatycznych,
– Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Stefana Żeromskiego w Lęborku,
– Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Karola Wojtyły w Lęborku

Listy posłużą do oszacowania ogólnej liczby osób zainteresowanych udziałem w tej formie wsparcia.

Zgłoszona propozycja panelu eksperckiego dotyczy MNEMOTECHNIK I TAJEMNIC PAMIĘCI W PRACY Z UCZNIAMI. Przewidziany czas trwania to 3 godziny. Zagadnienia poruszane na spotkaniu to m. in. :

– Jak działa pamięć? Jakie są rodzaje pamięci? W jaki sposób mózg człowieka zapamiętuje?;
– Techniki pamięciowe – czyli w jaki sposób zapamiętać, aby nie zapomnieć; nowoczesne technologie;
– Mindmapping, jako jedna z mnemotechnik;
– Co należy robić aby usprawnić pamięć – przedstawienie dobrych praktyk.

Udział w panelu jest bezpłatny i nie wiąże się z uczestnictwem w innych działaniach projektowych.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i zgłaszania chęci uczestnictwa!

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *