Otwarcie pracowni elektrycznej

Dzisiejsze spotkanie jest okazją do oficjalnego otwarcia pracowni elektrycznej i urządzeń energetyki odnawialnej. Pracownia powstała w ramach projektów „Zapal się do zawodu – zawodowo w powiecie lęborskim” oraz projektu „Pomorskie dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe
w regionie, a wyzwania rynku pracy”. Oba projekty współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  W tym momencie należy się głęboki ukłon i podziękowanie dla całego referatu programów pomocowych naszego starostwa.

Bez ich wsparcia tej pracowni, dziś byśmy nie otwierali.

Otwarcie pracowni elektrycznej
Otwarcie pracowni elektrycznej

Jeszcze rok temu to pomieszczenie wyglądało zupełnie inaczej. Dziś również dzięki naszemu wkładowi własnemu , pomocy sponsorów pomieszczenie jest odnowione, wyposażone nową instalację elektryczną, oświetlenie, stanowiska warsztatowe, narzędzia oraz pomoce naukowe.

Otwarcie pracowni elektrycznej
Otwarcie pracowni elektrycznej

Ofertę edukacyjną naszej szkoły budowaną na dwóch grupach zawodowych: mechanicznej
i informatycznej, niedawno poszerzyliśmy o trzeci filar jakim są klasy kształcące w zawodzie technik elektryk i elektryk na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej.  

Pracownia ELEKTROENERGETYKI ODNAWIALNEJ w założeniu ma być nowoczesną  pracownią,
której wyposażenie umożliwi realizację trzech podstawowych zadań:

  1. Zapoznanie uczniów kształcących się w zawodach technik elektryk i elektryk ZSZ
    z nowoczesnymi sposobami wytwarzania energii elektrycznej. Utrwalić i poszerzyć wiadomości
    z zakresu wybranych zagadnień przewidzianych w programie nauczania, z przedmiotów: energoelektronika, elektroenergetyka, instalacje elektryczne .
  2. Zapoznanie uczniów z nowoczesnymi zasadami przesyłania energii elektrycznej oraz zasadami racjonalnego jej wykorzystania.
  3. Tworzyć bazę do propagowania energetyki odnawialnej oraz jej racjonalnego wykorzystania.

 

Jak powiedział dyrektor Grzegorz Popin – „Przedstawiana  pracownia stanowić będzie integralną całość z dotychczasowym wyposażeniem szkoły, które już stanowi pracownia elektryczna i elektroniczna. Otwierana obecnie pracownia umożliwia uczniom kształcącym się w zawodach  technik elektryk i technik teleinformatyk poznanie podstawowych praw elektrotechniki  i elektroniki  oraz zasad wykonywania pomiarów elektrycznych. Wiedza i umiejętności uczniów zdobyte w tej pracowni będą doskonałą bazą do dalszego rozwoju naszych uczniów”.

Otwarcie pracowni elektrycznej
Otwarcie pracowni elektrycznej

1. ZESTAW POMIAROWY DO POMIARU WYKORZYSTANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ – AUTOMATYKA BUDYNKOWA – 50 000 zł

Zestaw wykorzystany zostanie w ramach zajęć lekcyjnych  z przedmiotów: energoelektronika, elektroenergetyka, instalacje elektryczne (zgodnie z programem nauczania technik  elektryk 312[02], 2106/T-5,T-3,SP/MEN/1997.07.16), montaż  i eksploatacja  instalacji elektrycznych, montaż   i eksploatacja  maszyn i urządzeń elektrycznych,  obsługa maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych (zgodnie z podstawą programową dla zawodu TECHNIK ELEKTRYK, 311303) oraz instalacje  elektryczne, maszyny i urządzenia elektryczne,  montaż maszyn i urządzeń elektrycznych, montaż instalacji elektrycznych (zgodnie z podstawą programową dla zawodu ELEKTRYK, 741103). Zestaw wykorzystany będzie również na zajęciach prowadzonych w ramach projektu „Energia odnawialna”, „Maszyny elektryczne w energetyce odnawialnej” oraz „Automatyczne układy sterowania odnawialnych źródeł energii” do badania zużycia energii elektrycznej przez maszyny i urządzenia elektryczne oraz umożliwia dobór i badanie metod regulacji i sterowania maszynami i urządzeniami elektrycznymi. Zestaw wykorzystany zostanie również do prowadzenia warsztatów i zajęć pozalekcyjnych „Inteligentny dom”

Zestaw składa się z następujących elementów:

– stół laboratoryjny z szufladami, uchwytami do gniazd, panelami roboczymi i pojemnikiem na panele robocze

-profesjonalny panel fotowoltaiczny z osprzętem.

-system ćwiczeniowy automatyki budynkowej (dekoder ruchu, termostat, ściemniacz uniwersalny, nadajnik podczerwieni, jednostka wyświetlacza, napęd żaluzji i moduł komunikacyjny)

2. Symulator układów solarnych – 20 000zł

Układ laboratoryjny – panel fotowoltaiczny  z układami regulatorów, akumulatorem, baterią kondensatorów i inwerterem.

Układy do wykonywania ćwiczeń symulujących układy dachowe paneli, układy nadążne, farmy fotowoltaiczne.

Symulator  wykorzystany będzie na zajęciach „Energia odnawialna”, „Maszyny elektryczne w energetyce odnawialnej” oraz „Automatyczne układy sterowania odnawialnych źródeł energii” do badania układów solarnych. Układ umożliwia poznanie zasady działania solarów i zasad ich wykorzystania. Jednocześnie symulator będzie wykorzystywany na zajęciach lekcyjnych z przedmiotów: energoelektronika, elektroenergetyka, instalacje elektryczne (zgodnie z programem nauczania technik  elektryk 312[02], 2106/T-5,T-3,SP/MEN/1997.07.16), montaż  i eksploatacja  instalacji elektrycznych, montaż   i eksploatacja  maszyn i urządzeń elektrycznych,  obsługa maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych (zgodnie z podstawą programową dla zawodu TECHNIK ELEKTRYK, 311303) oraz instalacje  elektryczne, maszyny i urządzenia elektryczne,  montaż maszyn i urządzeń elektrycznych, montaż instalacji elektrycznych (zgodnie z podstawą programową dla zawodu ELEKTRYK, 741103).

 

3. Symulator turbiny wiatrowej – 30 000zł

Układ ćwiczeniowy czterech turbin wiatrowych, z możliwością zmiany  liczby łopat, kąta nachylenia łopat i układów pracy turbin.

Symulator  wykorzystany będzie na zajęciach „Energia odnawialna”, „Maszyny elektryczne w energetyce odnawialnej” oraz „Automatyczne układy sterowania odnawialnych źródeł energii” do badania turbin wiatrowych. Układ umożliwia poznanie zasady działania turbiny wiatrowej i zasad ich wykorzystania. Jednocześnie symulator będzie wykorzystywany na zajęciach lekcyjnych z przedmiotów: energoelektronika, elektroenergetyka, instalacje elektryczne (zgodnie z programem nauczania technik  elektryk 312[02], 2106/T-5,T-3,SP/MEN/1997.07.16), montaż  i eksploatacja  instalacji elektrycznych, montaż   i eksploatacja  maszyn i urządzeń elektrycznych,  obsługa maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych (zgodnie z podstawą programową dla zawodu TECHNIK ELEKTRYK, 311303) oraz instalacje  elektryczne, maszyny i urządzenia elektryczne,  montaż maszyn i urządzeń elektrycznych, montaż instalacji elektrycznych (zgodnie z podstawą programową dla zawodu ELEKTRYK, 741103).

4. Wodorowe ogniwa paliwowe (zestaw) 30 000zł

Układ laboratoryjny wyjaśniający budowę i zasadę działania ogniwa wodorowego.

Układy zapoznające uczniów z zastosowaniem paliwowych źródeł energii , ich wykorzystaniem. Układ bo wytwarzania i gromadzenia wodoru w procesie elektrolizy

Symulator  wykorzystany będzie na zajęciach „Energia odnawialna”, „Maszyny elektryczne w energetyce odnawialnej” oraz „Automatyczne układy sterowania odnawialnych źródeł energii” do badania turbin wiatrowych. Układ umożliwia poznanie zasady działania turbiny wiatrowej i zasad ich wykorzystania. Jednocześnie symulator będzie wykorzystywany na zajęciach lekcyjnych z przedmiotów: energoelektronika, elektroenergetyka, instalacje elektryczne (zgodnie z programem nauczania technik  elektryk 312[02], 2106/T-5,T-3,SP/MEN/1997.07.16), montaż  i eksploatacja  instalacji elektrycznych, montaż   i eksploatacja  maszyn i urządzeń elektrycznych,  obsługa maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych (zgodnie z podstawą programową dla zawodu TECHNIK ELEKTRYK, 311303) oraz instalacje  elektryczne, maszyny i urządzenia elektryczne,  montaż maszyn i urządzeń elektrycznych, montaż instalacji elektrycznych (zgodnie z podstawą programową dla zawodu ELEKTRYK, 741103).

5. Pakiet osprzętu do budowy układów instalacji elektrycznej – 10 000

Pakiet wykorzystany będzie na zajęciach „Energia odnawialna”, „Maszyny elektryczne w energetyce odnawialnej” oraz „Automatyczne układy sterowania odnawialnych źródeł energii” do budowy układów instalacji elektrycznej domowej i przemysłowej. Jednocześnie  będzie wykorzystywany na zajęciach lekcyjnych z przedmiotów: energoelektronika, elektroenergetyka, instalacje elektryczne (zgodnie z programem nauczania technik  elektryk 312[02], 2106/T-5,T-3,SP/MEN/1997.07.16), montaż  i eksploatacja  instalacji elektrycznych, montaż   i eksploatacja  maszyn i urządzeń elektrycznych,  obsługa maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych (zgodnie z podstawą programową dla zawodu TECHNIK ELEKTRYK, 311303) oraz instalacje  elektryczne, maszyny i urządzenia elektryczne,  montaż maszyn i urządzeń elektrycznych, montaż instalacji elektrycznych (zgodnie z podstawą programową dla zawodu ELEKTRYK, 741103).

Opracował: mgr Grzegorz Popin, zdjęcia: Sławomir Łukaszuk

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *