Olimpiady techniczne w Mechaniku.

W dniu 7.11.2022 roku odbył się I etap szkolny ogólnopolskiej Olimpiady ELEKTROMECHATRON, która w naszej szkole odbyła się po raz pierwszy. Organizatorem  Olimpiady Elektroników i Mechatroników jest Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Do „rywalizacji” online przystąpiło 19 uczniów klas III i IV technik elektronik i technik mechatronik.

W dniu 14.11.2022 roku odbył się I etap szkolny ogólnopolskiej 49 Olimpiady Wiedzy Technicznej, która odbyła się u nas po raz trzeci. Organizatorem Olimpiady Wiedzy Technicznej jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Do rozwiązywania zadań online przystąpiło 15 uczniów z III i IV klas technik elektronik, gotowych zmierzyć się z materiałem wykraczającym poza podstawę programową przedmiotów zawodowych.

 Na najlepszych uczestników czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe!

Dodatkowo wszyscy laureaci i finaliści (III etap) zwolnieni są z części pisemnej egzaminu zawodowego elektronika, technika elektronika, mechatronika oraz technika mechatronika, a także otrzymują preferencyjne warunki przy rekrutacji na studia na wybranych Uczelniach Wyższych.

Trzymamy kciuki i czekamy na wyniki.

Organizator etapu szkolnego: Beata Dzienisz.


Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *