Ogólnopolskie wyróżnienie dla naszych absolwentów technikum

Informuję, iż w styczniu br. zostały ogłoszone wyniki XIV. edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Dyplom i Nagrodę Prezesa Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich „Technik Absolwent 2020” i dwójka absolwentów naszej szkoły, tj. Przemysław Jędrzejczyk – technik mechatronik oraz Adrian Jasek – technik informatyk, otrzymało wyróżnienie.

Wymienione osoby ukończyły naszą szkołę uzyskując wysoką średnią ocen w swojej czteroletniej edukacji, a także wysoką punktację z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie , jak i wysoki wynik procentowy z egzaminu maturalnego.

Do w/w konkursu zgłosiły tych absolwentów wychowawczynie, tj. p. Jolanta Małszycka i p. Joanna Zielińska.
Adrian Jasek jest drugim z kolei absolwentem naszej szkoły, który w roku szkolnym 2019/20 uzyskał tytuł Primus Inter Pares.

Maria Kurowska

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *