Ogólnopolskie wyróżnienie dla absolwenta Rafała Harasimowicza!

Absolwent naszej szkoły Rafał Harasimowicz został wyróżniony w XVI edycji Konkursu o Nagrodę i Dyplom Prezesa Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich dla absolwentów szkół prowadzących kształcenia zawodowe TECHNIK-ABSOLWENT – rok szkolny 2021/2022 

        Zgłoszenie absolwenta nastąpiło we wrześniu 2022 r. wychowawca Piotr Paszkowiak zgłosił kandydaturę Rafała do terenowego oddziału SIMP w Słupsku, następnie po zakwalifikowaniu się na poziomie regionalnym, zgłoszenie wysłano do Warszawy. W styczniu otrzymaliśmy informację o wyróżnieniu naszego ucznia w specjalności Technik Mechatronik. Konkurs ma zasięg Ogólnopolski.   

   Absolwenci naszej szkoły corocznie otrzymują ogólnopolskie wyróżnienie, w roku szkolnym 2018/2019 absolwent Tomasz Helt otrzymał pierwsze miejsce – Absolwent Technik Mechanik 

                                                                                              Maria Kurowska 

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *