Od 20 grudnia do 9 stycznia zajęcia w systemie zdalnym

Zgodnie z ogłoszonymi obostrzeniami związanymi z pandemią COVID-19,
od 20.12.2021 r. do 7.01.2022 r. wszystkie zajęcia lekcyjne według planu, będą realizowane w trybie zdalnym (czyli 20, 21, 22 grudnia oraz 3, 4, 5, 7 stycznia).

Zajęcia praktyczne, które dotychczas odbywały się w zakładach pracy lub w CKZ, w tym okresie będą również realizowane zdalnie. 

Wyjątek stanowią młodociani pracownicy, którzy zatrudnieni są u pracodawców (przychodzą do pracy).

Zajęcia zdalne będą realizowane na pośrednictwem platformy Office 365 oraz aplikacji Teams (wszyscy uczniowie mają do niej bezpłatny dostęp). Głównym kanałem komunikacyjnym z rodzicami/uczniami, nadal pozostają wiadomości wysyłane za pośrednictwem e-dziennika.

W przypadku braku możliwości dołączenia do Teams, problemach związanych z zalogowaniem do e-dziennika lub Office 365, proszę najpóźniej do 17.12.2021 r. zgłosić problem wychowawcy lub bezpośrednio wyjaśnić z nauczycielem informatyki.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *