Obowiązek noszenia maseczek przez uczniów na korytarzach szkolnych.

Mając na uwadze bezpieczeństwo uczniów, oraz zaobserwowany brak dyscypliny w zakrywaniu ust i nosa, wprowadzam obowiązek noszenia maseczek przez uczniów na korytarzach szkolnych (ciągach komunikacyjnych). Jednocześnie informuję, że procedury bezpieczeństwa zostały zmodyfikowane w dniu 10.09.2020 r. Obowiązek noszenia maseczek na terenie szkoły obowiązuje również pracowników administracji, obsługi, nauczycieli, rodziców uczniów oraz innych petentów.

Obowiązujące procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie ZSMI.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *