Nowe zasady prowadzenia zdalnych zajęć lekcyjnych

Szanowni Rodzice, Opiekunowie i Uczniowie,
w związku z przedłużeniem zawieszenia zajęć do 10.04.2020 roku oraz wprowadzeniem nowych regulacji prawnych przez Ministra Edukacji Narodowej na czas ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, pragnę poinformować, że:

– od 26.03.2020 r. prowadzenie zajęć zdalnych będzie obowiązkowe i będzie odbywało się wg harmonogramu (harmonogram zostanie Państwu przesłany jutro za pośrednictwem wiadomości w E-dzienniku);

– ilość zajęć będzie dostosowana do możliwości psychofizycznych oraz technicznych ucznia;

– do prowadzenia zdalnych zajęć, nauczyciele nadal jak do tej pory, będą wykorzystywali komunikację za pośrednictwem E-dziennika Vulcan oraz materiałów przygotowanych na platformie Office 365 dla Edukacji (uczeń nie musi posiadać w komputerze domowym, zainstalowanego żadnego płatnego programu Office 365);

– wszelkie problemy, uwagi techniczne proszę zgłaszać wychowawcom lub telefonicznie, mailowo do sekretariatu szkoły;

– nauczyciele będą realizować tematy zgodnie z podstawą programową;

– praca i aktywność ucznia będzie podlegała ocenie. W ocenianiu pracy uczniów nauczyciele zwrócą uwagę na zaangażowanie i aktywność, a także możliwości psychofizyczne uczniów;

– zajęcia w ramach kształcenia zawodowego będą prowadzone przede wszystkim w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych;

– wprowadzono zapisy prawne, które pozwalają na modyfikację programu nauczania zawodu, w taki sposób, aby część niemożliwa do zrealizowania podczas nauki zdalnej, mogła być realizowana w kolejnych latach nauki, a część zajęć przewidzianych do realizacji na kolejne lata była zrealizowana zdalnie w tym roku szkolnym;

– młodociani pracownicy z branżowej szkoły I stopnia będą mogli, w uzgodnieniu z pracodawcą, zrealizować zajęcia praktyczne do końca bieżącego roku szkolnego albo w następnych latach szkolnych (pracodawcy nie utracą dofinansowania kosztów kształcenia).

Proszę o regularne zaglądanie do E-dziennika, o śledzenie informacji na stronie internetowej szkoły, a w razie potrzeby kontaktowanie się ze szkołą drogą e-mailową lub telefoniczną.

Liczę na współpracę całej społeczności szkolnej w tym trudnym dla nas wszystkich okresie. Ostatnie dni pokazały, że wszyscy rozumiemy powagę sytuacji.

Zrobimy wszystko co naszej mocy, by podczas przygotowywania materiałów lekcyjnych do nauczania zdalnego, postawić przede wszystkim na ich jakość, a nie na ilość. Najważniejsze, żeby uczniowie starali się wykonywać powierzone im zadania samodzielnie. 

Łączę wyrazy szacunku oraz życzę zdrowia,
Grzegorz Popin
Dyrektor Szkoły

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *