Nowa pracownia w Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych

W lipcu 2020 roku w Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku utworzono pracownię mechatroniki pojazdowej. Dostawa sprzętu i wyposażenia do pracowni w branży logistycznej w ZSMI w Lęborku odbyła się w ramach projektu „Zawodowcy na topie – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie lęborskim poprzez przebudowę, modernizację  infrastruktury szkół zawodowych w Lęborku, ich wyposażenie i doposażenie oraz kształcenie ustawiczne” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa IV Kształcenie Zawodowe, Działanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych). Pracownia została wyposażona między innymi w stanowiska komputerowe, sprzęt audiowizualny oraz stanowiska dydaktyczne do badania rozruszników i alternatorów oraz stanowisko do montażu oświetlenia pojazdów a także model elektrycznego wspomagania układu kierowniczego. W ramach projektu salę wyposażono również w nowe meble, w tym między innymi w ławki i krzesła dla uczniów, biurko dla nauczyciela oraz szafę.

Wartość nowych zakupów:

Dostawa mebli – 14 552,00 zł (dofinansowanie z UE: 12 369,20 zł, wkład własny Powiatu Lęborskiego: 2 182,80 zł)

Dostawa sprzętu i wyposażenia – 111 770,10 zł (dofinansowanie z UE: 95 004,58 zł, wkład własny Powiatu Lęborskiego: 16 765,52 zł)

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *