Możliwość sprawdzenia wyników egzaminów poprzez portal zdającego SIOEPKZ – sesja Lato 2022.

Informujemy, że wyniki egzaminów przeprowadzanych w sesji Lato 2022 (Formuła 2017 oraz Formuła 2019) będą  dostępne dla zdających w PORTALU ZDAJĄCEGO od godziny 10.00 w dniu 31 sierpnia 2022 r.

Dyrektor OE przekazał zdającym kody aktywacyjne umożliwiające zalogowanie się do PORTALU ZDAJĄCEGO. 

Zdający logują się w portalu zdającego pod adresem internetowym:  

https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *