Kwartalnik kulturalny nowy napis

W bibliotece szkolnej pojawił się kolejny kwartalnik Instytutu Literatury – Nowy napis, Liryka. Epika. Dramat. Tematem przewodnim numeru są wzajemne wpływy rzeczywistości cyfrowej i świata literatury ,a szczególnie  e-poezji w powiązaniu  z grami komputerowymi.

Gra komputerowa This War of Mine – jestprzykładem otwarcia na inne dzieła kultury i może funkcjonować jako lektura szkolna.

Ten numer Nowego napisu może zaciekawić wszystkich zastanawiających się  na cyfrową rzeczywistością ponieważ analizuje ją z różnych perspektyw.   

Do kwartalnika dołączono w ramach Biblioteki krytyki literackiej następujące pozycje:

Małczyński B., Wierszem zbawić ludzkość. Poezja Anny Świrczyńskiej;

Wójcik K., Kudyba W., Między bytem a niebytem. O twórczości Leszka Elektorowicza;

Lewandowski W., Poeta niemodny. O twórczości poetyckiej Jana Lechonia;

Wskazane pozycje są dostępne dla czytelników.

Dostępne są także nowości książkowe zakupione w Ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Przypominam, że w związku z pandemią ze zbiorów korzystamy na określonych zasadach.

Można kontaktować się przez dziennik elektroniczny lub dzwonić w godzinach pracy.                                                                                 

Nauczyciel – bibliotekarz ZSMI

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *