Konkurs Młody Mechanik

W dniu 6 marca o godz. 12.00, uczniowie z naszej szkoły po raz pierwszy wzięli udział      w eliminacjach do IX. Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników w kategorii Młody Mechanik.

Kilka tygodni wcześniej zgłosiły chęć udziału w tym konkursie  trzy zespoły dwuosobowe z klasy II. g –  Szkoły Branżowej I. stopnia,  o specjalności mechanik pojazdów samochodowych oraz  jeden zespół z II. klasy Technikum Mechanicznego , zespoły te reprezentowali uczniowie:

   I. Zespół: klasa – II. g

  1. Szymon Bobrucki
  2. Maciej Durma      

   II. Zespół: klasa – II. g

  1. Radosław Skiba
  2. Marcin Babiński  

   III. Zespół: klasa – II. g

  1. Piotr Kwidziński
  2. Tymoteusz Reszka

   IV. Zespół: klasa – II. TM mechanik

  1. Paweł Lahs
  2. Patryk Kowalewski – Babij

Eliminacje IX. Mistrzostw Mechaników miały formę testu internetowego, w którym uczestnicy odpowiadali na 30 pytań zamkniętych. W całej Polsce udział wzięło 1013 zespołów. W tym roku szkolnym nie udało się niestety naszym uczniom wejść do ścisłej czołówki, ale może w następnym roku szkolnym będzie lepiej.

Wszyscy w/w uczniowie otrzymali odpowiednie dyplomy od organizatora.

Opiekun: Maria Kurowska

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *