Konkurs dla uczniów szkół podstawowych rozstrzygnięty!

W dniu 22 maja 2024r. w sali audowizualnej naszej szkoły odbył się konkurs pod patronatem Komitetu Terenowego NOT dla uczniów szkół podstawowych.  Z okazji 230 urodzin gen. Inż. Józefa Bem tegoroczny konkurs obejmował  sprawdzenie wiadomości z  jego życia oraz dokonań.

Uczniowie reprezentowali nast. szkoły :

– Społeczną Językową Szkołę Podstawową w Lęborku

– Szkołę Podstawową nr 4 w Lęborku

– Szkołę Podstawową nr 8 w Lęborku

– Szkołę Podstawową w Redkowicach,

– Szkołę Podstawową nr 1 w Lęborku

– Szkołę Podstawową w Leśnicach

Udział wzięło 10 uczniów. Po rozwiązaniu testu składającego się z 30 pytań, wyłoniono następujących laureatów:

I miejsce –  zajął Kamil Maszota ze  SP w Redkowicach

II miejsce – zajął Oskar Znamierowski ze SP nr 8 w Lęborku

III miejsce ex aequo – zajęli: Oliwia Sadło ze SP nr 4 w Lęborku oraz Ewa Grabowska ze SJSP w Lęborku

Laureaci oraz ich opiekunowie otrzymali od prezesa KT NOT p. Janusza Miklaszewskiego zaproszenie na XXXIX Lęborskie Dni Techniki , które odbędą się 07.06.br. o g. 13.00 w sali audiowizualnej naszej szkole,  podczas których zostaną im wręczone nagrody i  dyplomy.

Pani Krystyna Popiel –  Prezeska Klubu Seniora Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku przedstawiła prezentację o życiu i osiągnięciach bohatera konkursu.

                                                                              Ewa Kobeszko, Maria Kurowska

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *