Komunikat dyrektora – uruchomienie zajęć on-line.

Szanowni Państwo
Rodzice i Uczniowie,
od wtorku 17.03.2020 r. rozpoczynamy zajęcia on-line. Nauczyciele skorzystają z programu Office 365 oraz dziennika elektronicznego. Uczeń nie musi posiadać w swoim domowym komputerze programu Office 365. Warunkiem dostępu do przygotowanych materiałów będzie aktualne konto ucznia w e-dzienniku oraz znajomość indywidualnego hasła dostępowego do dziennika. Wszelkie braki dostępu do dziennika można uregulować kontaktując się za pośrednictwem sekretariatu – sekretariat@zsmi.pl
Zajęcia będą odbywały się w formie udostępnionych elektronicznie materiałów dydaktycznych, przesyłanych za pośrednictwem wiadomości z dziennika. Pobranie i odczytanie treści przesłanych materiałów przez ucznia będzie kontrolowane i odnotowywane systemowo.
Uczeń ma obowiązek przynajmniej raz dziennie zalogować się do wiadomości e-dziennika.
Ponadto nauczyciele mogą ustalić inne indywidualne formy kontaktu i przekazywania treści z materiałem dydaktycznym uczniom.

Z poważaniem,
Grzegorz Popin
Dyrektor ZSMI w Lęborku

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *