KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY – przedłużenie zdalnego nauczania

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie

  1. Informuję, że do 24 maja br. Została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym. Kontynuujemy nauczanie w trybie zdalnym. Regulacje w tym zakresie zostały ujęte w nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.
  2. Pisemne egzaminy maturalne rozpoczną się 8 czerwca. W tym roku szkolnym nie odbędą się ustne egzaminy maturalne. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie potrwają od 22 czerwca do 9 lipca.
  3. W związku z powyższym odwołuję wcześniej ustalone dni wolne od zajęć dydaktycznych decyzją Dyrektora Szkoły (4, 5, 6 maja). W tych dniach zajęcia zdalne będą odbywały się zgodnie z harmonogramem.
  4. Zachęcam również do śledzenia informacji publikowanych na stronie internetowej www.gov.pl/edukacja.

Z wyrazami szacunku
Grzegorz Popin
Dyrektor Szkoły

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *