Komunikat Dyrektora Szkoły dla uczniów klas maturalnych.

W dniu jutrzejszym 24.04.2019 r. (środa), o godz. 8:00 w sali 125, odbędzie się spotkanie wszystkich uczniów klas maturalnych w sprawie wystawienia ocen końcoworocznych. Obecność obowiązkowa.
Po tym spotkaniu dla uczniów klas czwartych odbędą się zajęcia wg planu.
Dla pozostałych klas zajęcia dydaktyczne nadal nie odbywają się ze względu na strajk. Sytuacja rozwija się dynamicznie i może ulec zmianie w każdej chwili. Dlatego też o wszelkich zmianach będziemy informowali za pośrednictwem dziennika elektronicznego oraz komunikatów zamieszczanych na szkolnej stronie internetowej.

Dyrektor Szkoły
Grzegorz Popin

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *