Informacja o zawarciu umowy na zadanie pt.: Przebudowa toalet-pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku, ul. Marcinkowskiego 1

Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku informuje o zawarciu umowy  na w/w zadanie  z Firmą HRYN-BUD Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Adam Hrycyk 84-300 Lębork, Plac Pokoju 8  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130.000 zł.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *