Gościliśmy przedstawicieli AGH

4.04. gościliśmy w naszej szkole przedstawicieli Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa dr hab.inż. Sylwię Tomecką-Suchoń i dr hab.inż. Janusza Madej prof. n. AGH.

Przedstawiciele Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa

Spotkanie z młodzieżą miało na celu zapoznanie z szeroką ofertą studiów na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
W szczególności omówiona została specjalność – GEOFIZYKA.
Ten unikalny kierunek studiów prowadzony na AGH umożliwia zdobycie wiedzy, teoretycznej i praktycznej, w zakresie wykorzystania metod geofizycznych do poszukiwania złóż, ochrony środowiska przyrodniczego oraz inżynierii środowiska.
Spotkanie miało następujący przebieg:
1. Ogólne przedstawienie Uczelni ze szczególnym zwróceniem uwagi na Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.
2. Omówienie specyfiki badań geofizycznych w rozpoznawaniu środowiska geologicznego.
3. Przedstawienie praktycznych aspektów zastosowania metod geofizycznych w rozwiązywaniu szeregu zagadnień z dziedziny geologii inżynierskiej, geologii naftowej, geotechniki, archeologii itp.
4. Kilka słów o rekrutacji i możliwości zatrudnienia absolwentów Wydziału.
5. Życie studenckie, warunki socjalne i atrakcje Krakowa z punktu widzenia studenta AGH.

W spotkaniu uczestniczyły wszystkie klasy III i IV technikum.

Opracowała: mgr Beata Pawelczyk, zdjęcie: Sławomir Łukaszuk

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *