Egzamin zawodowy poprawkowy – sesja LATO 2020

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA DEKLARACJI NA EGZAMIN
ZAWODOWY POPRAWKOWY W SESJI LATO 2020
Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ 2012
(egzaminy z oznaczeniem jednoliterowym)

Ze względu na sytuację w kraju Centralna Komisja Egzaminacyjna przedłuża do dnia 31 marca 2020 roku termin składania deklaracji na egzamin poprawkowy w sesji Lato 2020 (Czerwiec – Lipiec 2020). Deklaracje trzeba wysłać pocztą listem poleconym!!! Decyduje data doręczenia dokumentu do szkoły. Deklaracja do wypełnienia zostanie przesłana uczniom, którzy nie zdali którejś z części egzaminu zawodowego. Wyniki można sprawdzać na stronie OKE Gdańsk od dnia 20 marca 2020 roku od godz.10:00.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *