EGZAMIN MATURALNY W SESJI POPRAWKOWEJ

Egzamin maturalny w sesji poprawkowej odbędzie się 23 sierpnia 2022 r. (wtorek) o godzinie 9.00. Egzamin z języka polskiego i matematyki przeprowadzony zostanie w „stołówce”, a z języka angielskiego w sali 138. Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem stwierdzającym tożsamość o godzinie 8.30. W czasie egzaminu można korzystać z przyborów wymienionych w komunikacie dyrektora CKE.